Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2020

Biznes i gospodarka
08 października 2019
Ruszyła 4. edycja Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Do 20 grudnia 2019 roku można zgłaszać kandydatów w kategoriach Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników i Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem Nagrody jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Szukamy prawdziwych liderów wśród przedsiębiorców w regionie. Tych, którzy kreują nowe trendy i sięgają po innowacyjne rozwiązania w swoich firmach. Bez ich pracy Małopolska nie rozwijałaby się tak prężnie

- podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

- Od wielu lat staramy się wspierać pracodawców w działaniach służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników i dostosowywaniu ich do potrzeb konkretnych branż oraz lokalnego rynku pracy. Służą temu projekty województwa małopolskiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej czy instrumenty dostępne w powiatowych urzędach pracy. Jako instytucja województwa małopolskiego chcemy też zwracać uwagę opinii publicznej i doceniać pracodawców, którzy z własnej inicjatywy wspierają pracowników w rozwoju, uważając to za ważny element rozwoju firmy. Doceniając ich zaangażowanie we wzmacnianie potencjału kadr gospodarki przyznajemy Małopolską Nagrodę Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – zwraca uwagę Jan Gąsienia-Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

- Rozpoczynamy po raz kolejny poszukiwanie pracodawców, których będziemy mogli nagrodzić tytułem Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. W ramach dotychczasowych edycji konkursu już 16 małopolskich firm zostało wyróżnionych za realizowaną strategię zarządzania, opartą o rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym. W polityce społecznej samorządu województwa małopolskiego duże znaczenie ma inspirowanie i promowanie działań zmierzających do budowania otoczenia wspierającego rodziny – mówi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Przedsiębiorcy, firmy, instytucje odgrywają w tym zakresie istotną rolę, bowiem od prowadzonej przez nich polityki zatrudnienia w dużej mierze zależy funkcjonowanie Małopolan na rynku pracy, a także rozwój małopolskich rodzin.

Na początku 2020 roku Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim.

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

a) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;

b) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do 20 grudnia 2019 roku instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie zainteresowane podmioty.

Co ważne, do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody lub wyróżnienie.

Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.

Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2020 roku w Krakowie.

Wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy

Regulamin konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy

 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM