Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska w Inicjatywie Awangarda – zostań koordynatorem współpracy – konkurs dla ngo-sów

Biznes i gospodarka
05 lutego 2020
Organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego mogą już teraz ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach trzeciej edycji konkursu pn.”Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Pula zarezerwowanych środków na ten cel wynosi 150 000 zł. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 13 marca 2020 r.

Wyłoniona w wyniku postępowania konkursowego jednostka realizować będzie działania zmierzające do zaangażowania firm i klastrów z Małopolski w projekty prowadzone w ramach Inicjatywy Awangarda, a w szczególności w prowadzone projekty pilotażowe i działania demonstracyjne.

Inicjatywa Awangarda – „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca  34 innowacyjnych regionów pochodzących z 14 państw Unii Europejskiej, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Małopolska jest jedynym regionem z Polski zaangażowanym w działania Inicjatywy Awangarda.

Obecnie w ramach IA realizowanych jest aż pięć projektów pilotażowych w następujących obszarach:

  • biogospodarka,
  • wydajna i zrównoważona produkcja,
  • produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3d,
  • zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych
  • nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

W ramach każdego z projektów pilotażowych prowadzonych jest kilka działań demonstracyjnych, w których zainteresowane przedsiębiorstwa lub klastry mogą testować swoje technologie, które znajdują się obecnie w niskiej fazie rozwoju i wymagają dalszych testów. IA pomaga w doprowadzeniu tych technologii do poziomu komercjalizacji (tj. TRL (poziom gotowości technologicznej produktu) 8-9.)

Dotychczasowe dwie edycje konkursu przyniosły zaangażowanie pierwszych przedsiębiorców i klastrów z Województwa Małopolskiego w działania prowadzone w ramach Inicjatywy oraz doprowadziły do włączenia podmiotów z naszego regionu w sieci współpracy na poziomie europejskim.  Ponadto, na ukończeniu jest projekt działania demonstracyjnego z obszaru biogospodarki przy współpracy z którym udział zadeklarowały liczni partnerzy przynależący do Inicjatywy Awangarda.

W tegorocznej edycji konkursu wspierane będą w szczególności zadania polegające m.in. na:

  • włączeniu małopolskich przedsiębiorców lub klastrów w działania prowadzone w ramach projektów pilotażowych lub działań demonstracyjnych inicjatywy awangarda
  • organizacji spotkań z zainteresowanymi przedsiębiorcami lub klastrami w zakresie korzyści płynących z włączenia się w działania inicjatyw awangarda
  • przygotowywaniu i organizowaniu spotkań wyjazdowych z koordynatorami projektów pilotażowych lub działań demonstracyjnych
  • promocji IA w mediach społecznościowych

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne tutaj.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki