Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O współpracy, która buduje potencjał gospodarczy regionu

Biznes i gospodarka
27 września 2019
– To dzięki takim firmom, jakie Państwo reprezentujecie małopolska gospodarka może nieustannie budować swój potencjał – mówił marszałek Witold Kozłowski podczas spotkania władz województwa z przedstawicielami największych firm, instytucji otoczenia biznesu i przedstawicielami uczelni wyższych z Małopolski. W wydarzeniu uczestniczył również wicemarszałek Łukasz Smółka.

Spotkanie było okazją do wymiany opinii na temat gospodarki regionu i jej przyszłości, omówienia postępów w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i przygotowań do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Dostrzegamy ogromną rolę i znaczenie Państwa przedsiębiorstw, które kreują miejsca pracy i są wizytówką regionu, ale także budują jego przewagę konkurencyjną. Ideą tego spotkania jest chęć dialogu z wybitnymi i przedsiębiorczymi ludźmi, którzy poprzez swoją działalność biznesową lub naukową oddziałują na gospodarkę naszego regionu

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek podkreślił, że samorząd województwa tak kieruje swoimi działaniami, aby jak najefektywniej wykorzystać środki, które gwarantują korzystne warunki dla dalszego rozwoju małopolskich przedsiębiorstw. Szczególne znaczenie mają realizowane inwestycje w obszarze infrastruktury, transportu, ochrony zdrowia, kultury i edukacji.

Chcemy stwarzać dogodne warunki do rozwoju regionu poprzez konsekwentne stymulowanie popytu na innowacje, wspierania wzrostu i modernizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zależy nam na podnoszeniu poziomu innowacyjności, rozwijaniu startupów, czy wdrażaniu technologii cyfrowych. Chcemy również zwiększyć zagraniczną wymianę handlową, a wszystko z myślą o tym, aby pozycja eksportowa Małopolski była jak najlepsza

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Galeria zdjęć