Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dalszy ciąg współpracy Małopolski z Inicjatywą Awangarda

Biznes i gospodarka
27 maja 2019
Fundacja Klaster LifeScience Kraków oraz Fundacja Inteligentna Małopolska to dwa podmioty, którym Zarząd Województwa Małopolskiego powierzył koordynowanie obecności Województwa Małopolskiego w Stowarzyszeniu Inicjatywa Awangarda. Obie organizacje otrzymają łączną dotację w wysokości 150 tys. zł na realizację postanowień konkursu.

23 maja rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego wsparte zostaną 2 organizacje dla których łącznie przeznaczone zostanie 150 tys. zł dotacji z budżetu województwa.

Fundacja Klaster LifeScience Kraków realizować będzie zadanie publiczne pn. „Rozwój możliwości współpracy przedsiębiorstw z Małopolski z partnerami Inicjatywy Awangarda w ramach Projektów Pilotażowych Biogospodarka i Druku 3D”. Realizowane zadanie ma prowadzić do włączenia małopolskich przedsiębiorców lub klastrów w obszary działalności Inicjatywy Awangarda w zakresie Biogospodarki oraz Druku 3D.  

W ramach głównych celów projektu Klaster zobowiązał się do kontynuacji i wzmocnienia rezultatów wypracowanych w ramach 1. edycji konkursu, ponadto opracuje projekt Działania Demonstracyjnego oraz włączy dwóch nowych przedsiębiorców w działania Inicjatywy Awangarda.

Drugim wybranym do dofinansowania podmiotem została Fundacja Inteligentna Małopolska, która zrealizuje zadanie pn. „Wsparcie dla nawiązania współpracy międzynarodowej przez małopolskich przedsiębiorców i klastry w obszarze Projektu Pilotażowego Inicjatywy Awangarda pn. „Wydajna i zrównoważona produkcja” w zakresie określonym przez małopolskie inteligentne specjalizacje”. Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu współpracy i wsparciu zaangażowania małopolskich przedsiębiorstw i/lub klastrów w działalność innowacyjną dotycząca jednego z pięciu projektów pilotażowych Inicjatywy Awangarda: „Wydajna i zrównoważona produkcja”. Celem jest stworzenie warunków dla rozwoju współpracy międzynarodowej małopolskich podmiotów (przedsiębiorców, klastrów) w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji związanych z Projektem Pilotażowym Inicjatywy Awangarda. Ponadto w ramach realizacji złożonej przez Fundację oferty powstanie dedykowana Inicjatywie Awangarda strona internetowa, zrealizowane zostaną również szerokie działania promocyjne.

Tegorocznym celem konkursu, który był realizowany po raz drugi, było wyłonienie operatora współpracy pomiędzy małopolskimi firmami oraz klastrami, a Inicjatywą Awangarda. Współpraca ta ma umożliwić uczestnikom z Małopolski aktywny i trwały udział w realizowanych w ramach Inicjatywy Awangarda Projektach Pilotażowych i/lub Działaniach Demonstracyjnych wzmacniających potencjał przemysłowy w której Małopolska uczestniczy.

Więcej o Inicjatywie Awangarda na stronie www.s3vanguardinitiative.eu.

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM