Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim na temat hutnictwa stali

Biznes i gospodarka
08 maja 2018
W poniedziałek 7 maja 2018 roku odbyło się 18. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim.

Rada zajęła się tematem stanu realizacji uchwały nr 8 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego. Ponadto Członkowie Rady zapoznali się z „Regionalnym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018”. Obradom przewodniczył Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

Rada w pierwszej kolejności przyjęła dwie uchwały: w sprawie zmiany składu Zespołu problemowego ds. budownictwa i infrastruktury oraz w sprawie zmiany składu Zespołu problemowego ds. bezpieczeństwa publicznego. Ponadto Rada przyjęła stanowisko w sprawie zmian prawnych dotyczących badań profilaktycznych pracowników. Dokument zostanie przesłany do Rady Dialogu Społecznego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Następnie Przewodniczący WRDS w Województwie Małopolskim, Wojewoda Małopolski, Pan Piotr Ćwik zaapelował do liderów związków zawodowych i związków pracodawców o aktywizację swoich przedstawicieli w zespołach problemowych działających przy Radzie. Dodał, że strona społeczna i pracodawców powinna uzgodnić między sobą nazwiska nowych przewodniczących zespołów, ponieważ dwuletnia kadencja poprzednich przewodniczących skończyła się w kwietniu bieżącego roku.

W dalszej kolejności Członkowie Rady zostali zapoznani przez Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Panią Alinę Paluchowską z „Regionalnym Planem Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2018”. Pozytywnie zaopiniowali przedstawiony dokument.

Tematem głównym posiedzenia była, poruszana również w 2016 i 2017 roku, kwestia funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego. Zagadnienie zostało przedstawione przez Pana Stefana Dzienniaka, Prezesa Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Pana Bogusława Ochaba, Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie. Goście zwrócili się do Członków Rady o poparcie propozycji stanowiska w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sektora metalurgicznego w województwie małopolskim oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej tego sektora. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Zostanie przesłany do Rady Dialogu Społecznego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Energii. Ponadto Wojewoda Małopolski, Pan Piotr Ćwik zadeklarował, że przedstawione przez hutników problemy poruszy na najbliższym posiedzeniu Konwentu wojewodów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Joachima Brudzińskiego.

Kolejne posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim odbędzie się we wrześniu bieżącego roku i zostanie poświęcone całościowemu zagadnieniu reformy służby zdrowia.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki
Tagi: WRDS, RADY