Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. przemysłu i gospodarki Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim dotyczące zmian systemu podatkowego w Polsce

Biznes i gospodarka
15 czerwca 2016
W środę, 8 czerwca 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Zespołu problemowego ds. przemysłu i gospodarki Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, które poprowadził Pan Michał Wojtulewicz, przedstawiciel Loży Małopolskiej Business Centre Club. Spotkanie zostało poświęcone zmianom systemu podatkowego w Polsce. 

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu miało miejsce 14 kwietnia br. i dotyczyło sytuacji górnictwa i hutnictwa oraz przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce, jak i w Małopolsce. Zespół przygotował projekt stanowiska w przedmiotowej sprawie, które zostało przyjęte przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim na posiedzeniu plenarnym 26 kwietnia br. 

Uczestnicy spotkania 8 czerwca br. w toku dyskusji wypracowali następujący katalog wartości leżących u podstaw systemu podatkowego:

 • prostota – jedna składka łącząca wszystkie dotychczasowe daniny publiczne; przepisy podatkowe bardziej jednoznaczne uniemożliwiające różne ich interpretacje;
 • powszechność;
 • przejrzystość;
 • sprawiedliwość społeczna realizowana przez: 1) progresywną skalę podatkową lub 2) jedną stawkę procentową i regulację wysokości podatku indywidualnego kwotą wolną;
 • mniej uznaniowości;
 • godność życia;
 • niskie koszty poboru podatków – ograniczona i sprawna administracja skarbowa.

Ponadto dyskutanci opracowali również listę czynników wpływających na wysokość kwoty wolnej od podatku, którą uznali za swoisty koszyk „pomocowy” ”, który może być rozszerzany:

 • liczba dzieci;
 • dochód poniżej pewnego poziomu (np. + 5000 zł jeżeli dochód mniejszy niż 40.000 zł; dokładne kwoty do określenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);
 • część dochodów lub ich pewna wysokość przeznaczona na kapitał podmiotów gospodarczych;
 • część dochodów lub ich pewna wysokość przeznaczona na wykup obligacji skarbu państwa;
 • poziom niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że ulga nie przysługuje jeżeli dochód jest większy niż określona kwota.

Członkowie Zespołu zdecydowali, że opracują projekt stanowiska w sprawie zmian przepisów podatkowych (z ewentualnymi opiniami odrębnymi), który zostanie zaprezentowany przez Przewodniczącego Zespołu, Pana Michała Wojtulewicza na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Województwie Małopolskim 16 czerwca 2016 roku.