Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zwycięzcy Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2020

Biznes i gospodarka
24 stycznia 2020
Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio oraz Elektrotermia Sp. z o.o. to laureaci Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2020. Nagrodę Specjalną otrzymał Ryszard Florek prezes zarządu firmy Fakro. Zwycięzców poznaliśmy 24 stycznia podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia organizowanej z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Młodość i doświadczenie. Współpraca międzypokoleniowa na rzecz rozwoju małopolskich firm”. Wydarzenie zgromadziło pracowników urzędów pracy z Małopolski, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy i edukacji oraz samorządowców. 

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem wicemarszałka Tomasza Urynowicza wskazała nominacje i laureatów Nagrody w kategoriach: Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników oraz Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Zarząd województwa wyznaczył kierunki rozwoju naszego regionu, które zostały opisane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”. Ważne w kontekście wydarzenia jest przesłanie Strategii mówiące o jak najlepszym wykorzystaniu potencjału pracowników w różnym wieku

- podkreślił podczas uroczystego wręczenia nagród Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Celem konkursu, organizowanego wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Kluczowym kierunkiem jest inwestowanie w rozwój kadr we wszystkich obszarach działalności. Nominacje do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy pokazują, że w Małopolsce to właśnie się dzieje. Dziś nagrodziliśmy zarówno dom pomocy społecznej, spółdzielnię socjalną jak i większych pracodawców różnych specjalizacji

– dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Nagrodę Specjalną na wniosek Kapituły Konkursy otrzymał Ryszard Florek, który jest założycielem i prezesem firmy FAKRO. Jest to działająca od 1991 roku sądecka firma, produkująca okna dachowe. W Grupie FAKRO pracuje ponad 4000 pracowników. Pod kierownictwem Ryszarda Florka i dzięki jego wizji firma realizuje działania propracownicze, zarówno dla obecnych pracowników, jak i młodzieży kształcącej się w kierunkach zawodowych związanych z budownictwem. Na uwagę zasługują m.in. działania na rzecz utworzenia nowego kierunku kształcenia oraz powołania nowego zawodu – Monter Stolarki Budowlanej, realizacja projektu Monter Elementów Budowlanych oraz objęcie patronatem klas w szkołach technicznych m.in. w Nowym Sączu, Białymstoku, Elblągu czy Poznaniu. Pan Ryszard Florek jest także założycielem Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.

W kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników zwyciężył Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio. Nominowali do Nagrody zostali również Erbet sp. z o.o. oraz firma OknoPlus Sp. z o.o.

Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio zatrudnia 38 pracowników. Jest prekursorem na małopolskim rynku w zakresie świadczenia usług holistycznych dla osób w podeszłym wieku oraz ich opiekunów. Kapituła doceniła m.in. dbanie o wysokie kompetencje pracowników, którzy uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, korzystają też z dofinansowania studiów, nauki w szkole policealnej czy kursów zawodowych. Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio szkoli pracowników za pieniądze własne, korzysta z bonów na szkolenia, dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a także korzysta ze szkoleń realizowanych przez instytucje ze znakiem jakości. Zapewnia stabilność zatrudnienia, ma program adaptacyjny dla nowych pracowników oraz strategię zarządzania wiekiem.

W kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie zwycięzcą została firma Elektrotermia Sp. z o.o. Nominowali zostali również firma OknoPlus Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Socjalna Równość.

Elektrotermia Sp. z o.o. to firma przyjazna pracownikom, stwarzająca warunki do godzenia obowiązków pracowniczych z życiem rodzinnym poprzez elastyczne godziny pracy i możliwość stopniowego powrotu do pracy po urlopie związanym z wychowaniem dziecka, a także poprzez organizację pikników rodzinnych. Starania kierownictwa przynoszą wymierne rezultaty polegające na stałym, trwającym prawie 60 lat, rozwoju firmy, który znajduje uznanie komisji wielu prestiżowych konkursów z dziedziny gospodarki i przedsiębiorczości.

Galeria zdjęć