Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne dotyczące regulaminu udzielania stypendiów współfinansowanych ze środków UE

Edukacja
11 grudnia 2019
Konsultacje potrwają do środy 18 grudnia. Do tego czasu można, drogą elektroniczną, zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/621/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 18 grudnia 2019 r. istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały elektronicznie na adres e-mail: 

.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

 

 

 

Autor: Departament Edukacji