Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowoczesna edukacja w Małopolsce!

Edukacja
01 marca 2019
Zarządu Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania. Przeznaczono na ten cel ponad 16,6 mln zł.

Małopolska Chmura Edukacyjna to już czwarty konkurs, ogłaszany poprzez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, ogłoszony w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Konkurs zakłada współpracę szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi, oferując uczniom zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Projekty wybrane do dofinansowania będą skupione wokół rozwijania kompetencji kluczowych młodzieży oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Rozwój Małopolan jest dla nas niezwykle ważny, dlatego jako zarząd województwa przeznaczyliśmy środki na realizację właśnie tego programu. Dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych będą mogły poszerzyć swoją wiedzę w dwunastu obszarach, od przedmiotów ścisłych, przez naukę przedsiębiorczości po zajęcia z nauki języków obcych. A dzięki nowoczesnych technologiom nauka stanie się jeszcze bardziej przyjemna. 

- podkreśla Anna Pieczarka z zarządu województwa. 

Małopolska w chmurze

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce przez w roku szkolnym 2019/2020 będą mogli korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych we współpracy z uczelniami, na których w przyszłości będą mogli studiować. Zajęcia dodatkowe prowadzone on-line przez nauczycieli akademickich, doktorantów, a także koła naukowe będą skupione wokół dwunastu obszarów tematycznych: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, przedsiębiorczość, język angielski, język niemiecki, język francuski, umiejętności uczenia się oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Jedna szkoła będzie mogła realizować zajęcia maksymalnie w 4 obszarach tematycznych. Zajęcia będą ciekawe, przygotowane wg specjalnie opracowanych scenariuszy. Temat zajęć będzie wykraczał poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach „chmury” będą, więc wyposażani w wiedzę, której wprost nie można wyczytać z książek. To będzie dla nich impuls do dalszego rozwoju i samokształcenia.

Kto może złożyć wniosek?

O dotację mogą starać się wszystkie podmioty (poza osobami fizycznymi), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

Ubiegając się o dofinansowanie, szkoła musi wykazać, że ma potencjał do realizacji zajęć w oparciu o zaawansowane technologie komunikacyjne, a wsparcie oferowane w projekcie musi wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły lub placówki systemu oświaty w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Diagnoza ta musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący daną szkołę.

Informacje o naborze

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 31 marca 2019 r. i będzie trwał do 29 maja 2019 r. Zachęcamy do śledzenia strony, na której znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM