Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne

Edukacja
20 lutego 2019
fot. Archiwum UMWM
Ruszył nabór do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

Zadaniem konkursu "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych projektów edukacyjnych, wspomagających rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych. Przyczynią się one do popularyzacji badań naukowych, wesprą partnerstwa i współpracę podmiotów, działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi i szkołami. W efekcie uczniowie z małopolskich szkół wezmą udział w zajęciach, pokazach i warsztatach, promujących działalność naukową studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Konkursu jest skierowany do akademickich kół naukowych (studentów, doktorantów, opiekunów kół naukowych, pracowników naukowych) oraz szkół (uczniów, nauczycieli) z terenu Małopolski.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  • wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół naukowych,
  • popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,
  • kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,
  • wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, w tym zakresie wykorzystaniu dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz realizacji przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na potrzeby wynikające z ich działalności statutowej,
  • rozwoju współpracy kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, tworzeniu mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a akademickimi kołami naukowymi (studenckimi/ doktoranckimi), działającymi na terenie województwa małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy w tym roku na ten cel 180 000 zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 10 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu można znaleźć w BIP

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego