Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

15 mln zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu

Fundusze europejskie
17 grudnia 2019
15 mln zł to kwota, dzięki której gmina Słomniki będzie mogła sfinansować budowę szkoły w Niedźwiedziu. Wszystko dzięki pożyczce na rewitalizację, którą gmina otrzymała od Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W uroczystym przekazaniu promesy uczestniczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Pożyczka ułatwi rewitalizację miast i odnowę obszarów wiejskich. Dzięki niej już wkrótce dzieci i młodzież z gminy Słomniki będą mogły uczyć się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania w komfortowych warunkach.

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

To właśnie młodzi Małopolanie będą budować przyszłość naszego regionu, dlatego każda inwestycja sprzyjająca ich rozwojowi jest dla nas ważna.

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach inwestycji powstanie budynek Zespołu Szkół z przedszkolem i salą gimnastyczną wraz z urządzeniami i przyłączami sieci. Na terenie powstaną również dojścia, dojazdy, schody i pochylnie. Wybudowane zostanie także ogrodzenie zewnętrzne i kompleksowo wyposażone boisko sportowe.

Koszt całego projektu wynosi ponad 20 mln zł, z czego 5 mln to wkład własny gminy Słomniki, a 15 mln zł to wysokość pożyczki udzielonej przez MARR w ramach programu Małopolska Pożyczka. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

***

Przypomnijmy, że z Małopolskiej Pożyczki mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, administracja rządowa.

Dzięki Małopolskiej Pożyczce można sfinansować przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, np. żłobki, szkoły, świetlice, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kultury; budowę obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne; działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów; zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, np. place, skwery, parki, drogi rowerowe; modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym modernizację energetyczną budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

Galeria zdjęć