Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Aby zapobiec negatywnym skutkom transformacji energetycznej

Fundusze europejskie
15 lipca 2020
Marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka wzięli udział w wideokonferencji II spotkania zespołu roboczego ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma być w ramach nowego budżetu UE dostępny dla wszystkich krajów członkowskich w celu łagodzenia skutków transformacji energetycznej w regionach najbardziej zagrożonych. Małopolska jest zaliczana do tej grupy regionów. Celem Funduszu zapisanym w projekcie rozporządzenia nt. FST jest „umożliwienie regionom i ludziom odniesienia się do skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych wynikających z przejścia do gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 roku”.

Małopolska jest zainteresowana uzyskaniem wsparcia finansowego z Funduszu ST i pozostałych dwóch filarów Mechanizmu ST, dlatego podejmujemy aktywne starania na rzecz przesądzenia udziału naszego województwa we wsparciu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dla znacznej części regionu istnieje wiele zagrożeń związanych z ograniczeniem wykorzystania węgla w gospodarce

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Wartość wsparcia z Funduszu ST planowana obecnie to łącznie 40 mld euro (pierwotna propozycja opiewała na 7,5 mld euro), z czego 8 mld euro z FST to proponowana alokacja dla Polski (pierwotnie proponowano 2 mld euro). Przykładowe alokacje dla innych Państw członkowskich: Niemcy - 5,1 mld euro, Rumunia - 4,4, Belgia - 2,7; Włochy i Francja - po 2,1 mld euro.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają łagodzić skutki zmian poprzez finansowanie m.in. inwestycji w przedsiębiorstwa, wsparcie B+R, oczyszczanie, rekultywacja, konwersja gruntów i nieruchomości, podniesienie kwalifikacji pracowników, inwestycje w energooszczędność w budynkach mieszkalnych i publicznych oraz wdrażanie technologii i infrastruktury zapewniającej czystą energię po przystępnych cenach

- dodał marszałek Łukasz Smółka.

W dokumencie roboczym „Wytyczne inwestycyjne dla Polski dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji” z lutego br. KE wymienia w kontekście udziału w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji obszary z terenu 6 polskich województw, w tym Małopolski (obok Śląska, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Łódzkiego, Lubelskiego). Wedle aktualnych ustnych deklaracji przedstawicieli polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej także intencją Ministerstwa jest objęcie wsparciem wybranych obszarów z terenu wszystkich 6 województw. Niemniej udział Małopolski w Funduszu ST nie jest jeszcze przesądzony.

17 lipca, w formie wideokonferencji odbędzie się spotkanie bilateralne na poziomie roboczym  przedstawicieli województwa małopolskiego i Ministerstwa Funduszy i Programów Regionalnych. Tematem będzie m.in. stan zaawansowania prac nad przygotowaniem terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, wsparcie MFiPR dla regionów w procesie przygotowania tych planów, delimitacja obszarów wymagających wsparcia oraz kwestie bieżące.

Galeria zdjęć