Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

B+R, czyli... innowacyjne rozwiązania

Fundusze europejskie
04 listopada 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów w ramach I z IV rund naboru na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 9,4 mln zł otrzymają 4 projekty ocenione pozytywnie.

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe… Czego dotyczą?

1. Nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa.

2. Przygotowania prototypów doświadczalnych.

3. Tworzenia instalacji demonstracyjnych i pilotażowych.

4. Walidacji danego rozwiązania.

5. Uruchomienia pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

6. Wsparcia przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Jakie innowacyjne rozwiązania w tej edycji? Wśród właśnie wybranych znajdują się metody zagospodarowania odpadów po recyklingu opon, typy odpylaczy wysokosprawnych dla ograniczenia emisji pyłów z instalacji spalania małej i średniej mocy, interaktywne klocki drewniane współpracujące z aplikacją mobilną, które posiadają pełną zdolność do recyklingu, czy też dostępna w chmurze innowacyjna platforma obliczeniowa do optymalizacji zadań transportowych i dystrybucyjnych.

Warto pamiętać, iż wspierane projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, muszą przed rozpoczęciem cechować się co najmniej II poziomem gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL). Ponadto muszą być zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji.

Dla kogo budżet na innowacje?

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP, konsorcjów z ich udziałem, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a także konsorcjów z udziałem jednostek naukowych; uczelni, w tym spółek celowych uczelni; organizacji pozarządowych; instytucji otoczenia biznesu, reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo.

Ważne zasady

Przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia. Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji, w zależności od tego, czy zdecyduje się przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe samodzielnie, w partnerstwie z innymi podmiotami, w ramach tzw. skutecznej współpracy, czy też zleci je podwykonawcy.

Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie wymagała zwrotu środków tylko wtedy, gdy w trakcie realizacji prac lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Weryfikacja zasadności i/lub opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie oceny eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych.

Inwestycje w innowacje

Począwszy od 2015 r. ogłoszono 5 naborów dotyczących przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. W dotychczas zakończonych czterech naborach wybrano łącznie 152 innowacyjne projekty opiewające na kwotę dofinansowania 436 mln zł! A to jeszcze nie koniec! Przed nami bowiem kolejne rundy oceny obecnego konkursu oraz ich rozstrzygnięcia.

Galeria zdjęć