Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dogodniejszy dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini

Fundusze europejskie
26 września 2019
26 września odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu: Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, Edyta Jaśnikowska – Skarbnik Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Łukasz Wróblewski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Jestem przekonany, że wsparcie finansowe pozwoli wyposażyć strefę w dogodniejszą infrastrukturę i uczynić ją jeszcze atrakcyjniejszą dla inwestorów, przyczyni się do kreowania przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego i stworzenia nowych miejsc pracy

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 7 milionów złotych, zaś kwota dofinansowania prawie 6 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi 2125K, która stanowi dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini. Poza przebudową nawierzchni drogi zostanie wykonany chodnik wzdłuż drogi dojazdowej wraz z poboczem, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz ścieżka rowerowa z Miejscem Obsługi Rowerzystów (MOR). Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe, zjazdy i odwodnienie wzdłuż drogi 2125K oraz dodatkowo urządzenia sieci elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz pionowe całego nowego układu komunikacyjnego.

Projekt charakteryzuje się tworzeniem nowoczesnego systemu transportowego, dzięki czemu możliwe jest zaspokajanie potrzeby rozwoju gospodarczego w zakresie mobilności mieszkańców. Sprzyja on także konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu, dzięki zapewnieniu dostępności do Strefy Aktywności Gospodarczej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Inwestycja zostanie sfinansowana dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM