Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Eksperci od ewaluacji spotkali się w Krakowie

Fundusze europejskie
09 grudnia 2019
Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna w kontekście przygotowań do nowej perspektywy finansowej – to główne tematy rozmów, które wybrzmią w Krakowie podczas dwudniowej XIII Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej. Do stolicy Małopolski przyjechali specjaliści z różnych krajów, zaangażowani w proces ewaluacji, aby na bazie dotychczasowych doświadczeń i wyników prowadzonych badań przeanalizować przygotowania do nowej perspektywy polityki spójności dla lat 2021-2027.

Pragnę podkreślić, iż konferencja odbywa się w czasie szczególnym, gdyż stajemy u progu nowej perspektywy finansowej 2021-2027, a zatem wobec nowych wyzwań, konieczności wyznaczania celów jeszcze bardziej ambitnych, aczkolwiek możliwych do realizacji

– powiedział, otwierając obrady Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

- By móc prawidłowo je zaplanować trzeba sięgnąć do naszych zgromadzonych już doświadczeń, wiedzy, którą najrzetelniej dostarcza właśnie ewaluacja. Ewaluacja stanowi bardzo ważne źródło informacji na temat tego, co działa, co też należy zmienić, poprawić, by nie tylko móc przyspieszyć wdrażanie założeń programowych, ale spowodować, by założenia te były bardziej dopasowane do potrzeb beneficjentów i ostatecznych odbiorców wsparcia – dodał wicemarszałek.

O roli, jaką ewaluacja odgrywa w realizowaniu obecnej i programowaniu nowej perspektywy finansowej mówił Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- To dzięki badaniom ewaluacyjnym wiemy, że realizacja polityki spójności w Polsce ma zauważalny, bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę. Dystans Polski do UE-28 pod względem PKB na mieszkańca znacznie się zmniejszył - o 20,9 punktu procentowego, z czego 15% stanowi wynik realizacji polityki spójności – podkreślił minister Puda.

Ale, to nie jedyne efekty polityki spójności obserwujemy w Polsce. Około 8,1% wzrostu PKB w latach 2004-2018 wynikało z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE, fundusze europejskie pozwoliły zmniejszyć różnicę między poziomem wydajności pracy w Polsce a średnim poziomem w UE, polityka spójności przyczyniła się do zwiększenia udziału wydatków na badania i rozwój, liczbę miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycjom współfinansowanym z budżetu UE szacuje się na 400–500 tys., dzięki temu stopa bezrobocia była średnio o 1,0 proc. niższa, przekłada się to na mniejszą o ponad 280 tysięcy liczbę bezrobotnych, wskaźnik ubóstwa dzięki funduszom unijnym spadł o 2,4 proc.

Zdaniem ministra Pudy te dane pokazują nam znaczenie polityki spójności dla rozwoju polskiej gospodarki. - Nie ma wątpliwości, że polityka spójności i jej realizacja w kolejnej perspektywie finansowej to jedno z kluczowych zagadnień polityki inwestycyjnej Polski – dodał minister.

Pierwszy dzień obrad zdominowały panele dyskusyjne na temat nowych celów polityki spójności na lata 2021-2027 i nowej wizji Europy - wspólnoty inteligentnej, bardziej przyjaznej dla środowiska, wspierającej przedsiębiorczych obywateli, Europy o silniejszym wymiarze społecznym i lepiej połączonej.

Jakiej Europy chcemy po 2020 roku? W nowych ramach UE określono pięć priorytetów, w przypadku których UE może osiągnąć najlepsze wyniki. Najwięcej środków skoncentrowanych zostanie w dwóch obszarach. Pierwszy to innowacje, cyfryzacje, transformacje gospodarcze oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, z kolei drugi obszar, który szczególnie zostanie dofinansowany to projekty wdrażające porozumienie paryskie i inwestująca w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii oraz w walkę ze zmianami klimatu.

Nie zabraknie także dyskusji na temat inwestycji w transporcie, sprawach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej jakości zatrudnienie, edukacji, umiejętności, integracji społecznej i równego dostępu do opieki zdrowotnej.

W konferencji bierze udział ok. 300 gości z kraju i z zagranicy. Dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w Wydarzeniu, przygotowano relację na żywo z wybranych paneli dyskusyjnych, która można będzie obejrzeć na stronie internetowej.

Organizatorem wydarzenia – niezmiennie od 2005 roku – jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbywa się dodatkowo we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz węgierskim Ministerstwem Innowacji i Technologii.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM