Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Granty na innowacje społeczne. Zostań Innowatorem Społecznym!

Fundusze europejskie
17 marca 2020
16 marca 2020 - 30 marca 2020
Ruszył nabór pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Dostępności” realizowanego przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Na nowatorskie pomysły czekamy od 16 do 30 marca, ale z dokumentacją konkursową można zapoznać się już dziś na stronie www.rops.krakow.pl

Jak działa Inkubator Dostępności?
Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji - osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Projekt ma charakter ogólnopolski, co oznacza, że po dotację na innowację mogą zgłosić się osoby z każdego zakątka Polski. Eksperci Inkubatora zapewniają wsparcie na etapie opracowania innowacji - zarówno w biurze projektu w Krakowie jak i w formie zdalnej poprzez organizowane webinary i spotkania on-line

- wyjaśnia Marta Malec-Lech z zarządu województwa. 

Kwota grantu na przetestowanie innowacyjnego pomysłu może wynieść nawet 100 000 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na przygotowania innowacji jak i jej testowanie na grupie od 7 do 12 osób.


Dla kogo będą rozwiązania?
Odbiorcami i użytkownikami nowatorskich rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu powinny ułatwiać ich funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług. Mogą być to również produkty lub metody pracy, które ułatwią samodzielne i aktywne życie.

Kto może zgłosić się do konkursu?
Kto może zostać Innowatorem? W zasadzie każdy. O grant może aplikować osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, jednostka sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwo, w tym z sektora ekonomii społecznej, kościoły i zw. wyznaniowe, partnerstwa (w tym grupy nieformalne).

Zapraszamy do kontaktu
Nasz kalendarz działań w najbliższym czasie jest sprofilowany głównie na wsparcie przyszłych innowatorów. Zachęcamy do kontaktu, rozmowy na temat pomysłów i pytań związanych z konkursem, grantem i innowacjami. Te spotkania, które już realizujemy pokazują, jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach Polski i organizacjach, a także inicjatywach oddolnych.

Jesteśmy dostępni pod numerem tel. 12 422 06 36 w. 34 oraz 606 628 470 adresem mailowym: oraz na Facebook’u – na profilu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Ważny komunikat, dotyczący zmiany organizacji pracy w ROPS.

Wszystkie informacje na temat ogłoszonego konkursu znajdują się także na naszej stronie internetowej www.rops.krakow.pl

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. w całej Polsce.

Galeria zdjęć