Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jak co roku – czas na bony na innowacje!

Fundusze europejskie
31 stycznia 2020
Już w lutym rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie realizowanych w formie tzw. bonów na innowacje. Dzięki uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” poznaliśmy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu.

Wspieramy innowacje

Stało się regułą, że Małopolska co roku ogłasza konkurs dla innowacyjnych przedsiębiorstw, gwarantując wsparcie unijne dla realizacji pomysłowych i przyszłościowych inwestycji.

Tym razem, przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani zakupem usług badawczo-rozwojowych lub proinnowacyjnych będą mogli złożyć swoje wnioski począwszy od 29 lutego do 30 czerwca b.r. Do rozdania – niemal 4,5 mln zł!

Bony na innowacje – na czym polegają?

Celem organizowanego konkursu jest wzmacnianie współpracy na linii biznes-nauka poprzez zapewnienie firmom dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcy biorący udział w konkursie mogli ubiegać się o mały bon, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Województwa Małopolskiego mają możliwość uzyskania dofinansowania projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Jakie usługi w bonach?

Mały i duży bon na innowacje oznacza zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można będzie zakupić także usługi proinnowacyjne. Zainteresowany przedsiębiorca będzie musiał jednak pamiętać, że w ramach dużego bonu mogą być one zrealizowane wyłącznie jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

W ramach bonów na innowacje kwalifikowane będą również usługi przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii, czy w warunkach rzeczywistych odniosła zamierzony efekt.

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra  transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu – ośrodki  innowacji, kancelarie patentowe. Tego typu usługi mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Bony w liczbach 

Począwszy od 2015 r. w ramach pięciu naborów zorganizowanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wybrano blisko 350 innowacyjnych projektów opiewających na kwotę dofinansowania ponad 26 mln zł!

Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 180 przedsiębiorstw, które w Małopolsce wprowadziły ponad 460 innowacji, głównie produktowych. A to jeszcze nie koniec bonów w tej perspektywie finansowej!

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o tym i innych konkursach ogłaszanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM