Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jeden, dwa, trzy… wybrano kolejne bony!

Fundusze europejskie
28 czerwca 2019
fot. pixabay
Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał blisko półmilionowe wsparcie dotacyjne firmom z Krakowa, Nowego Targu i Kaliny Małej w powiecie miechowskim w ramach projektów RPO mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cykliczne konkursy dotacyjne z funduszy unijnych cieszą się dużą popularnością w Małopolsce, bo rosną potrzeby w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach. Atutem są systematyczne nabory wniosków, prowadzone w podziale na rundy. Taka formuła zapewnia płynną ocenę, a wyniki szybko trafiają do wnioskodawców. Prosty wniosek o udzielnie wsparcia jest dodatkowym ułatwieniem. Przed potencjalnymi beneficjentami cztery rundy naboru wniosków. Najbliższa prowadzona jest do 30 czerwca, a kolejna do 31 lipca 2019 roku. Wybór projektów w ramach poszczególnych rund będzie regularny. Co miesiąc, aż do listopada tego roku. Kolejne przedsiębiorstwa otrzymają mały (50 tys. zł) lub duży bon (200 tys. zł) na innowację. Bony są szansą na nabycie przez przedsiębiorstwo usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.  

Firmy nabywają od samodzielnie wybranych wykonawców usługi badawczo-rozwojowe i usługi proinnowacyjne. Wybrane firmy otrzymały w sumie 445 tys. zł, co stanowi 85% dofinansowania swoich inwestycji.

- wyjaśnił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Konkursy pomogą we współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Zapewnią podmiotom z sektora MŚP dostęp do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Pomoc usprawni proces transferu technologii i zwiększy poziom wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Komu zlecić usługę?

W zależności od rodzaju zlecanych usług (usługa badawczo-rozwojowa czy usługa proinnowacyjna), podmiotami uprawnionymi do ich świadczenia są: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe. Usługi wspierane w ramach bonów na innowacje mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Informacje o konkursie

Konkurs prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Zachęcamy do śledzenia strony programu regionalnego www.rpo.malopolska.pl na której znajduje się dokumentacja aplikacyjna. Informacje o konkursie można otrzymać pod numerem telefonu 12 616 06 16, a także bezpośrednio w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Chrzanowie i e-mailowo pod adresem

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości