Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jeszcze więcej osób wzmocni swoje kompetencje i umiejętności

Fundusze europejskie
25 marca 2020
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę zwiększającą o ponad 18 mln zł kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów, dotyczących kształcenia ogólnego małopolskich uczniów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zwiększenie środków zaplanowanych na dofinansowanie powyższych projektów z 48,6 mln zł na 66,9 mln zł umożliwi realizację kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej. Dzięki decyzji ZWM do dofinansowania w ramach konkursu wybrano łącznie 36 projektów o łącznej wartości 64,5 mln zł. Złożono, bowiem 179 wniosków o wartości dofinansowania ponad 254 mln zł., co stanowi 848,87 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Działania Zarządu są odpowiedzią na ogromne zainteresowaniem, jakim cieszył się konkurs. To absolutny rekord, jeśli chodzi o nabory organizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- zaznaczył Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Kompetencje podstawą samorealizacji i rozwoju osobistego

Konkurs MCP dotyczył projektów kładących nacisk na rozwijanie u uczniów, słuchaczy ale też nauczycieli kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Jakie formy wsparcia?

Działania dla uczniów i słuchaczy obejmują m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciele mogą z kolei liczyć m.in. na kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, staże i praktyki oraz na współpracę ze specjalistycznymi jednostkami, w tym ze szkołami lub ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi. Tam, gdzie potrzebna jest pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Ciąg dalszy inwestycji w edukację

Przypomnijmy, iż jest to drugi i ostatni nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakładający wsparcie edukacji ogólnej. Dotychczas dofinansowano na kwotę ponad 154 mln zł 113 projekty mające na celu pomoc uczniom i nauczycielom w rozwoju ich kompetencji i umiejętności. Co już udało się osiągnąć? Wsparciem objęto aż 41,5 tys. uczniów oraz 3,5 tys. nauczycieli, a 280 placówek zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt informacyjno-komunikacyjny niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzięki poszerzeniu listy wybranych projektów pozytywnych efektów będzie jeszcze więcej!

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej programu, na której znajduje się lista projektów wybranych do dofinansowania.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości