Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową

Fundusze europejskie
23 marca 2020
W dniach od 16 września do 14 listopada 2019 r. trwał nabór wniosków na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 127 wniosków o przyznanie pomocy na prawie 350 mln zł.  Kwota wnioskowanej pomocy wynosi niemal 170 mln zł.

Dzięki tak wysokiej kwocie, którą udało się pozyskać dla województwa małopolskiego na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obszarów wiejskich, ilość wniosków podlegających ocenie znacznie się zwiększyła. Kolejnych sześciu beneficjentów ma możliwość uzyskania dofinansowania na wdrażanie sprawnych rozwiązań związanych z gospodarką wodno-ściekową na obszarach wiejskich

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

W dniu 23 stycznia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zgodnie z nią ponad 70 wniosków zostało poddanych dalszej ocenie, jednakże z przyczyn niezależnych od Samorządu Województwa część wniosków zostało wycofanych i nie podlega dalszej ocenie, co daje możliwość oceny kolejnych projektów.

Możliwość uzyskania dofinansowania uzyskali kolejni wnioskodawcy:

Gmina Lisia Góra, Gmina Spytkowice, Gmina Proszowice, Wodociągi Proszowickie Spółka z o.o ., Gmina Szczurowa oraz Gmina Tomice.

Galeria zdjęć