Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska rozpoczęła prezydencję w Domu Polski Południowej

Fundusze europejskie
07 lutego 2019
W Brukseli wicemarszałek Tomasz Urynowicz w imieniu Województwa Małopolskiego przejął koordynację działań nad nowoczesnymi technologiami, inteligentnymi specjalizacjami (w tym ICT) oraz programem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2019 roku. Sejmiku Województwa Małopolskiego reprezentowali podczas wydarzenia radni Grzegorz Biedroń i Jerzy Fedorowicz.

Utworzenie Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP) było wynikiem doświadczeń Małopolski, Górnego Śląska i Opolszczyzny, bazujących na samodzielnym prowadzeniu swoich przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, a także na budowie ponadregionalnych strategii i wyzwań związanych z perspektywą pozyskiwania oraz wdrażania funduszy europejskich w latach 2014–2020.

Województwa Śląskie i Opolskie współpracowały w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia”, zawartej w grudniu 2012 roku. Była to pierwsza tego typu instytucja, która została utworzona na terenie kraju. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, obejmuje z kolei Województwa Śląskie i Małopolskie. Przyjęta 5 kwietnia 2013 roku podczas uroczystości na Wawelu, koncentruje się na wspólnym działaniu w obszarach: współdziałania metropolii, podwyższania konkurencyjności gospodarki, rozwoju kapitału ludzkiego i promocji Polski Południowej.

Realizacja celów przyczyni się m.in. do sprawnego przepływu informacji między województwami, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania klęskom żywiołowym, rozwoju systemów komunikacyjno-transportowych, kreowania specjalizacji gospodarczych Polski Południowej oraz rozwoju sieci współpracy przedsiębiorstw. Na podstawie tego dokumentu opracowano krajową Strategię Rozwoju Polski Południowej. To pierwszy w Polsce dokument rządowy zainicjowany przez samorządy, a jego założenia praktycznie pokrywają się z tymi wypływającymi z regionów. Wśród źródeł finansowania Strategii wskazano: krajowe i regionalne programy operacyjne (na lata 2014–2020), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju. Sukcesywnie rozwijana współpraca trzech województw doprowadziła do powstania Domu Polski Południowej w Brukseli, dając dodatkowy impuls do rozwoju południowych regionów Polski pod kątem gospodarczym, kulturowym i inwestycyjnym.

Po przeprowadzonej w 2014 roku analizie, wspólnymi obszarami merytorycznymi, wskazanymi przez wszystkie trzy województwa okazały się:

  1. Innowacje: nowoczesne technologie, inteligentne specjalizacje (w tym ICT) oraz program Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (koordynuje Województwo Małopolskie),
  2. Energia (w tym Odnawialne Źródła Energii) oraz ochrona środowiska i gospodarka wodna (koordynuje Województwo Śląskie),

3. Demografia oraz problemy aktywnego starzenia (koordynuje Województwo Opolskie).

Galeria zdjęć