Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska stawia na edukację

Fundusze europejskie
13 listopada 2019
137 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 76 projektów – tak w skrócie można podsumować dzisiejsze wydarzenie. W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia listów intencyjnych na realizację projektów, w której uczestniczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zarząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania wzmacniające rozwój regionu na wielu płaszczyznach. Dostępne fundusze europejskie kierujemy m.in. na edukację, której roli nie można pominąć w budowaniu potencjału społeczno-gospodarczego Małopolski. Dlatego też potężny strumień środków trafia dzisiaj na wsparcie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przedszkolaki na start!

Tworzenie miejsc przedszkolnych odbywa się zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Zakłada ono dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków m.in. matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także kreatywności i innowacyjności. W projektach można było sfinansować adaptację lub dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych, wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, zabawki oraz pomoce edukacyjne. W wielu placówkach towarzyszyć temu będzie wydłużenie godzin pracy, co sprawi, że będą one bardziej dostępne dla pracujących rodziców i opiekunów dzieci.

Projekty przedszkolne to również wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, tak aby możliwy był jeszcze pełniejszy ich udział na tym pierwszym, ale jakże istotnym etapie edukacji.

Podczas dzisiejszej uroczystości wręczono listy intencyjne na realizację 51 projektów wspierających wychowanie przedszkolne. Do tej pory, dzięki środkom unijnym, dofinansowano w ramach Programu Regionalnego już 3,5 tys. miejsc wychowania przedszkolnego, a z dodatkowych zajęć skorzystało niemal 6 tys. przedszkolaków. Dzięki właśnie wybranym projektom zwiększy się ta pula, bowiem zostanie dofinansowanych kolejne 2 tys. miejsc wychowania przedszkolnego, a z dodatkowych zajęć skorzysta ponad 3 tys. przedszkolaków.

Placówki z zawodem

Wybrane projekty zakładają tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół zawodowych, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Koncentrują się przede wszystkim na realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych u pracodawców, a także działaniach zwiększających udział młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej. W ofercie nie zabraknie również doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej.

W trakcie dzisiejszego wydarzenia wręczono listy intencyjne na realizację 24 projektów dotyczących kształcenia zawodowego w Małopolsce. Do tej pory w pozaszkolnych formach kształcenia wzięło udział prawie 21 tys. osób, a ponad 7 tys. uczniów uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy. 49 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego zostało objętych wsparciem w programie. Nowo wybrane projekty sprawią, iż jeszcze więcej osób skorzysta z programu. W pozaszkolnych formach kształcenia weźmie udział ponad 8,6 tys. osób, a ponad 4,6 tys. uczniów będzie mogło uczestniczyć w stażach i praktykach u pracodawcy. Wsparciem zostanie objętych kolejnych 22 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, co oznacza jeszcze większy dostęp do oferty tego typu placówek w województwie.

Galeria zdjęć