Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska stawia na kluczowe kompetencje i uniwersalne umiejętności

Fundusze europejskie
30 grudnia 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wyborze projektów zakładających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie o łącznej wartości ponad 47 mln zł otrzymają 24 projekty ocenione pozytywnie.

Kompetencje podstawą samorealizacji i rozwoju osobistego

Rozstrzygnięty właśnie konkurs, którego organizatorem było Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, dotyczył projektów, które kładą nacisk na: rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Przypomnijmy, iż kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne to te, których wszyscy potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, a więc: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się oraz umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Jakie formy wsparcia?

Działania zakładające rozwój u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą obejmować m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciele mogą z kolei liczyć m.in. na kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, staże i praktyki oraz na współpracę ze specjalistycznymi jednostkami, w tym ze szkołami lub ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi. Tam, gdzie potrzebna jest pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Ciąg dalszy inwestycji w innowacje

To drugi i ostatni nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zakładający wsparcie edukacji ogólnej. Wraz z obecnie zakończonym dofinansowanie na kwotę ponad 154 mln zł uzyskało 113 projektów mających na celu wspieranie uczniów i nauczycieli w rozwoju ich kompetencji i umiejętności. Czekamy zatem na ich efekty! To ogromny zastrzyk nie tylko środków finansowych, ale i możliwości inwestowania w edukację ogólną w całym naszym regionie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM