Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

MARR S.A. kolejnym pośrednikiem finansowym w Małopolsce udzielającym pożyczek płynnościowych

Fundusze europejskie
01 lipca 2020
Od 1 lipca, od godziny 9.00 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o unijne pożyczki płynnościowe dla MŚP na atrakcyjnych warunkach. Pożyczki zostały uruchomione w ramach realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Płynności Finansowej. Mogą się o nie ubiegać małopolscy przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pandemii koronawirusa.

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub są nią zagrożeni, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych, antykryzysowych warunkach. Mogą oni liczyć na pożyczki płynnościowe nawet do 500 tys. zł na okres maksymalnie 7 lat i spłacie wyłącznie kapitału pożyczki

– dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Nabór wniosków prowadzony przez MARR S.A. jest realizowany w ramach dwóch Funduszy Pożyczkowych:

• „Wsparcie ze środków EFRR i budżetu państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie: marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczka_msp_24_konsorcjum/
• „Pożyczka dla Start-Upów wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie: marr.pl/pozyczki-z-marr/start-up/

Sytuacja, w której znaleźli się małopolscy przedsiębiorcy, jest trudna, ale dzięki wsparciu samorządu oraz podmiotów współpracujących, jesteśmy w stanie ten kryzys zażegnać. Jedną z form pomocy jest oferta atrakcyjnych pożyczek płynnościowych, dedykowanych przedsiębiorcom, których firmy ucierpiały na skutek pandemii

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Informacje o pożyczce:

1. Wysokość pożyczki na cele płynnościowe nie może być niższa niż 10 tys. zł i przekroczyć kwoty 500 tys. zł.
2. Pożyczki udzielane mogą być MŚP, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub są nią zagrożone.
3. Pożyczka może być przeznaczona na wsparcie płynności MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, w szczególności na:
- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
- zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
- zaopatrzenie w towary i surowce, półprodukty itp.,
- wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
4. Pożyczka nie może być udzielona na koszty, na które wnioskodawca otrzymał wsparcie z innych projektów.

Informacje praktyczne:

1. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie MARR S.A. ul. Kordylewskiego 11, na parterze, w punkcie Front Office Departamentu Instrumentów Finansowych.
2. Przyjmowanie stron odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa obsługi stron w MARR S.A. Prosimy o używanie maseczek, dezynfekcję rąk w poczekalni na parterze budynku. Zasady dostępne są na stronie: www.marr.pl
3. Wnioski składane są osobiście tylko w formie papierowej.
4. Mając na uwadze zapewnienie dostępu jak największej grupie przedsiębiorców do instrumentu oraz dbając o jak najwyższą jakość zawodową i przejrzystość, przy zachowaniu obowiązujących wymagań epidemiologicznych, jedna osoba może złożyć maksymalnie dwa wnioski pożyczkowe dotyczące jednego przedsiębiorstwa.
5. W momencie kiedy wartość złożonych wniosków przekroczy 120% wolnej kwoty w ramach ww. Funduszy Pożyczkowych nabór wniosków zostanie zakończony.

***

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (320,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). Obecnie trwa realizacja I etapu, uruchomiony został II etap i rozpoczęto pracę koncepcyjną nad pakietem rozwoju. W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono ok. 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/MARR S.A.