Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Niemal 290 mln zł na wszechstronny rozwój Małopolski

Fundusze europejskie
07 października 2019
Niemal 290 mln zł i prawie 200 projektów – tak można podsumować sześć konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W poniedziałek, w krakowskim Muzeum Lotnictwa odbyło się uroczyste wręczenie listów intencyjnych, w którym uczestniczył wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Zarząd Województwa Małopolskiego zawsze wspiera rozwój przedsiębiorczości, nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. W tym kontekście niezwykle ważną rolę pełnią fundusze europejskie. To m.in. możliwości w zakresie współpracy małopolskiego biznesu z instytucjami badawczo-rozwojowymi

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

36 projektów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zyska wsparcie przy procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki kwocie ponad 164 mln zł będą mogły prowadzić prace rozwojowe, przygotować prototypy doświadczalne, tworzyć instalacje demonstracyjne, czy przygotować wyniki fazy badawczej. A wszystko to dzięki jednemu, z projektów który zakłada wsparcie na badania i innowacje w wielu małopolskich przedsiębiorstwach.

Bony na innowacje

Ponad 2,6 mln zł – to łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona w ramach konkursu Bony na innowacje. W tegorocznej edycji do dofinansowania wybrano w sumie 24 projekty.

Stawiamy na rozwój gospodarki w Małopolsce. Mówiąc o innowacjach na ogół myślimy o dużych projektach badawczych, a my chcemy adresować wsparcie rozwoju innowacyjności przede wszystkim do sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że to wsparcie zaprocentuje

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Bony na innowacje, czyli wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw z sektora MŚP z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Polega ono na zapewnieniu firmom dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Beneficjenci biorący udział w konkursie mogą ubiegać się o mały bon, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł.

Promocja postaw przedsiębiorczych

Kolejne środki w wysokości ponad 4 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój i wsparcie małych i średnich firm z naszego regionu. Środki zarezerwowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania przedsiębiorczych postaw oraz budowania potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Głównym zadaniem w ramach wybranych projektów będzie zapewnienie wyspecjalizowanych usług, które wesprą małopolskie firmy we wczesnej fazie rozwoju. Podjęte działania pozwolą upowszechnić nowe modele biznesowe oraz pomogą firmom rozwinąć skrzydła, poszerzyć skalę działalności, a także promować przedsiębiorcze postawy.

75 mln zł dotacji dla firm, które chcą być eko…

Poprawa efektywności energetycznej w firmach to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego, na który samorząd województwa małopolskiego przeznaczył 75 mln zł. Dzięki tej kwocie aż 83 projekty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uzyskają dofinansowanie.

Co dzięki temu można sfinansować?

  • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych lub przebudowę systemów grzewczych,
  • zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE,
  • w przypadku budynków pasywnych - koszty budowy/przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego, zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wsparcie ekonomii społecznej

Ponad 40 mln zł trafi do instytucji wspierających ekonomię społeczną, które wspierają tworzenie podmiotów obywatelskich, podnoszą wiedzę i rozwijają umiejętności przedsiębiorców, dostarczają kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zajmują się doradztwem prawnym, biznesowym i finansowym. Łącznie do dofinansowania wybrano 5 projektów.

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo społeczne, tak jak każda inna firma, ponosi ryzyko, zatrudnia personel, produkuje, sprzedaje usługi oraz konkuruje z innymi firmami. Jednak w swoich działaniach koncentruje się na społecznie użytecznym celu, a zyski, jakie wypracowuje, przeznacza właśnie na cele społeczne. To różni je od przedsiębiorstwa komercyjnego. Często zatrudnia też w swoich szeregach osoby wykluczone społecznie lub też swoje działania nakierowuje na poprawę ich sytuacji.

Małopolska Chmura Edukacyjna

Wśród konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości znalazł się również nabór pn. Małopolska Chmura Edukacyjna. W ramach tegorocznego naboru do dofinansowania wybrano 49 projektów o łącznej wartości ponad 3 mln zł.

Działania w chmurze są skierowane do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz do ich uczniów poprzez:  

  • zajęcia dodatkowe prowadzone on-line przez nauczycieli akademickich, doktorantów za pomocą wideokonferencji. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Zajęcia nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole,
  • zajęcia w formie kół naukowych prowadzone są we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim, doktorantem. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia
    dla danego przedmiotu. Koła nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole.

Galeria zdjęć