Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowe dofinansowanie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Fundusze europejskie
31 lipca 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru 5 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) zakładających rozwój ekonomii społecznej. Ich łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 40 mln zł.

Jakie projekty?

Rozstrzygnięty konkurs skierowany był do instytucji wspierających ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej. Przewidziano w nim usługi animacji lokalnej umożliwiające np. tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju; usługi rozwoju ekonomii społecznej polegające m.in. na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej zakładające doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, szkolenia i warsztaty, mentoring, coaching, itp.

Przedsiębiorstwo społeczne

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo społeczne, tak jak każda inna firma, ponosi ryzyko, zatrudnia personel, produkuje, sprzedaje usługi oraz konkuruje z innymi firmami. Jednak w swoich działaniach koncentruje się na społecznie użytecznym celu, a zyski, jakie wypracowuje, przeznacza właśnie na cele społeczne. To różni je od przedsiębiorstwa komercyjnego. Często zatrudnia też w swoich szeregach osoby wykluczone społecznie lub też swoje działania nakierowuje na poprawę ich sytuacji.

Dla kogo?

Z usług animacji lokalnej mogą skorzystać społeczności lokalne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcy, a także podmioty ekonomii społecznej.

Usługi rozwoju ekonomii społecznej skierowane są do osób fizycznych zainteresowanych założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej, w tym w szczególności w przedsiębiorstwie społecznym, podmiotów zainteresowanych założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstwa społecznego oraz do przedsiębiorstw społecznych.

Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej z kolei dedykowane są właśnie podmiotom ekonomii społecznej.

Co ważne, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, dostępność szerokiego wachlarza usług i działań jest niemal na wyciągnięcie ręki. Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej są lokalizowane bowiem w każdym z podregionów Małopolski: Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Małopolsce Zachodniej, Subregionie Tarnowskim, Subregionie Sądeckim oraz Subregionie Podhalańskim

- wyjaśnia Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Ekonomia społeczna w liczbach

To już drugi zakończony konkurs dedykowany ekonomii społecznej w Małopolsce. W pierwszym zakończonym konkursie akredytowane ośrodki otrzymały wsparcie w wysokości ponad 39 mln zł. Efekty realizowanych przez nich działań to ponad 3,3 tys. osób, które rozpoczęły udział w projektach oraz 800 podmiotów ekonomii społecznej zostało objętych wsparciem w całej Małopolsce!

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM