Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kamień milowy dla Nowej Huty

Fundusze europejskie
05 lipca 2019
Blisko 59 mln zł - to kwota dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, która została przekazana na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości. Umowę z rąk wicemarszałków: Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza odebrał Artur Paszko, prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Obecny był też Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

W październiku 2018 roku władze województwa małopolskiego i zarząd Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisali umowę warunkową, przyznającą dofinansowanie dla projektu pn.  „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”. Warunkiem wejścia w życie jej postanowień było pomyślne przeprowadzenie procedury notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej pod kątem występowania pomocy publicznej. W ostatnich miesiącach trwały formalne uzgodnienia, w które zaangażowani byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisji Europejskiej, a także Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., które ostatecznie umożliwiły podpisanie umowy o dofinansowanie.

Niemal 40 hektarów, zlokalizowanych na terenach poprzemysłowych, zyska nowe życie. To długo oczekiwany moment, by przedsiębiorcy mogli pracować w komfortowych warunkach. Dużą zaletą jest dostępność komunikacyjna, położenie blisko drogi krajowej nr 79, drogi ekspresowej S7, autostrady A4 oraz sąsiedztwo infrastruktury kolejowej

- podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Tereny inwestycyjne będą służyły rozwojowi firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (w tym: chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysły kreatywne i czasu wolnego). Korzystne warunki do prowadzenia działalności i inwestowania znajdą przedsiębiorcy z kraju i zagranicy. Zaplanowano około 50 nowych inwestycji, które w znaczący sposób wpłyną na powstanie nowych miejsc pracy.

Jako nowohucianin uczestniczyłem w tym projekcie od początku. To kamień milowy dla rewitalizacji i aktywizacji nie tylko wschodniej części Krakowa, ale dla całej Małopolski. Trzeba połączyć starą Hutę z nową tkanką, a nowoczesną gospodarkę z innowacyjną nauką

- zaznaczył Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Osią projektu jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska, a leżący po jej obu stronach teren został podzielony na trzy podobszary. Największy z nich – Igołomska Północ ma powierzchnię ponad 17 hektarów. Igołomska Południe to niemal 16 hektarów, zaś Igołomska Zachód to 6,5 hektara. Dofinansowanie obejmuje zakup części nieruchomości, przeprowadzenie specjalistycznych prac – w tym robót rozbiórkowych i ziemnych, przebudowy kolidujących linii energetycznych, budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zagospodarowanie towarzyszących inwestycji terenów zielonych. Znaczący udział w wydatkach stanowić będą koszty doprowadzenia infrastruktury technicznej do granic Strefy (SAG). Całkowity koszt inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” wynosi ponad 85 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Strefa Aktywności Gospodarczej będzie częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” tworzonego w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni rozwoju naukowo-badawczo-technicznego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Mają temu służyć przedsięwzięcia firm z sektora nowoczesnych technologii oraz inwestycje infrastrukturalne. Udało się już wyłonić w postępowaniu przetargowym inżynierów kontraktu dla dwóch z trzech podoobszarów SAG. Ich głównym zadaniem jest m.in.: doradztwo techniczne i merytoryczne w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, nadzór nad pracami projektowymi, nadzór nad realizacją robót budowlanych. Wkrótce planowane jest ogłoszenie postępowań na wybór generalnych wykonawców.

Projekt w liczbach:

 • Koszty całkowite: 85 220 999,63zł zł
 • Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 58 892 560,64 zł
 • Wkład własny Spółki: 26 328 438,99 zł
 • Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 39,8 ha
 • Powierzchnia infrastruktury publicznej, w tym terenów zielonych: 13,6 ha
 • Długość planowanych dróg wewnętrznych: 27,8 km
 • Długość planowanych ciągów pieszych i rowerowych: 26,3 km
 • Długość planowanej sieci wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz SAG: 11,6 km
 • Długość zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych: 4,41 km
 • Długość planowanej sieci telekomunikacyjnej: 4,1 km
 • Długość przewidzianych do skablowania linii energetycznych: 2,16 km

Obok Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” powstaną także Centrum Logistyczno-Przemysłowe "Ruszcza", Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Przylasek Rusiecki" i Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych "Błonia 2.0".

Galeria zdjęć