Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ponad 36 mln zł na specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców

Fundusze europejskie
09 lipca 2019
Już wkrótce małopolscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu Bony sukcesu. We wtorek, promesę na realizację tego projektu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Tomasza Urynowicza otrzymali Małgorzata Popławska, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Mariusz Kękuś, wiceprezes MARR. W wydarzeniu uczestniczył także Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Każdego dnia obserwujemy jak zmienia się nasz region, w obszarach infrastruktury, edukacji, czy zdrowia. Nie byłoby to możliwe gdyby nie środki unijne, dzięki którym Małopolska z dnia na dzień pięknieje

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

W ramach projektu Bony sukcesu MARR udzielać będzie dofinansowania na specjalistyczne usługi doradcze zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głównie na terenie naszego województwa. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r.

Cieszę się, że ponad 36 mln zł z RPO już wkrótce trafi do małopolskich przedsiębiorców. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem, czy optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

– dodaje Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski. 

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać granty w wysokości do 20 000 zł, które pozwolą im na  korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych. Firmy reprezentujące branże inteligentnych specjalizacji Małopolski (Life Sciences; technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły kreatywne; elektrotechnika i przemysł maszynowy; produkcja metali, chemia) mogą uzyskać:

  • 95% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
  • 85% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.

Przedsiębiorcy, którzy nie wpisują się w branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą otrzymać:

  • 90% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
  • 80% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.

Usługi doradcze świadczone będą przez firmy posiadające akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dowolnie wybranych, wysokiej jakości ofert, w tym m.in. na: monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskiwanie certyfikatów zgodności, optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, instrumenty zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie, procedury i procesy związane ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji, opracowanie specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego, czy wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Środki przekazane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć