Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Poprawa warunków sanitarnych w Wielkiej Wsi

Fundusze europejskie
07 lipca 2020
Wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył w Wielkiej Wsi promesy na dwa zadania - uporządkowanie gospodarki wodnej oraz rozwój e-administracji i e-usług publicznych.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś” opiewa na kwotę miliona 140 tys. zł. Unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 370 tys. zł. Dzięki tym funduszom powstanie sieć wodociągowa na odcinku 1,68 km w Modlnicy oraz komory redukcji ciśnienia w Szycach przy ul. Krakowskiej.

Celem inwestycji jest między innymi poprawa warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców, ochrona wód, ekosystemu i zasobów przyrody. Troszczymy się o środowisko i podnosimy komfort życia mieszkańców

- wyjaśnił wicemarszałek  Łukasz Smółka.

Realizacja projektu „Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś” pozwoli natomiast na poszerzenie zakresu tych aktualnie dostępnych, a także tworzenie nowych e-usług. Założono tu m.in. zwiększenie wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej oraz platformy ePUAP oraz szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w zakresie usług elektronicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy. Wartość projektu to 1 mln 180 tys. zł. Dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 wyniesie ok. 860 tys. zł.

Rozwiązania usprawnią pracę, pracownicy administracji zyskają kompleksowe, nowoczesne i wydajne narzędzia. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie większa efektywność, poprawa jakości funkcjonowania urzędu jako instytucji publicznej, skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw. Głównymi beneficjentami są mieszkańcy i przedsiębiorcy

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

W spotkaniu wziął również m.in. udział Piotr Goraj, przewodniczący rady powiatu krakowskiego.

Galeria zdjęć