Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pozytywnych efektów będzie więcej

Fundusze europejskie
09 sierpnia 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o wyborze projektów w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Do dofinansowania wybrano 45 projektów o łącznej wartości ponad 3 mln zł.

To druga runda konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, organizowanego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W pierwszej rundzie, której wyniki poznaliśmy w czerwcu 2019 roku, wybrane zostały cztery projekty. Konkursy do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej są organizowane corocznie od 2015 roku, co podkreśla konieczność dofinansowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania.

Dotychczas z programu skorzystało 6,5 tys. uczniów oraz 283 nauczycieli. Ale to jeszcze nie koniec, bo dzięki nowo wybranym projektom pozytywnych efektów będzie jeszcze więcej. Musimy tylko na nie poczekać

- podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Działania w chmurze są skierowane do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz do ich uczniów poprzez:  

- zajęcia dodatkowe prowadzone on-line przez nauczycieli akademickich, doktorantów za pomocą wideokonferencji. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Zajęcia nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole,

- zajęcia w formie kół naukowych prowadzone są we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim, doktorantem. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia
dla danego przedmiotu. Koła nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole.

Zarówno zajęcia on-line jak i koła naukowe skupione są wokół dwunastu obszarów tematycznych tj.: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, przedsiębiorczość, język angielski, język niemiecki, język francuski, umiejętności uczenia się oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Projekty „w chmurze” są kierowane do uczniów zainteresowanych podniesieniem kompetencji kluczowych i rozwijaniem uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości