Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty B+R w przedsiębiorstwach – za nami kolejne rozstrzygnięcia

Fundusze europejskie
30 grudnia 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru kolejnych projektów w ramach II z IV rund naboru na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 9,4 mln zł otrzymało tym razem 10 pozytywnie ocenionych projektów.

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe… Czego dotyczą?

  1. Nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa.
  2. Przygotowania prototypów doświadczalnych.
  3. Tworzenia instalacji demonstracyjnych i pilotażowych.
  4. Walidacji danego rozwiązania.
  5. Uruchomienia pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.
  6. Wsparcia przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Warto pamiętać, iż wspierane  projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, muszą przed rozpoczęciem cechować się co najmniej II poziomem gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL). Ponadto muszą być zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji.

Kto może ubiegać się o pieniądze na innowacje?

Zakończony w dniu 24 października b.r. konkurs skierowany był do firm z sektora MŚP, konsorcjów z ich udziałem, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a także konsorcjów z udziałem jednostek naukowych; uczelni, w tym spółek celowych uczelni; organizacji pozarządowych; instytucji otoczenia biznesu, reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo.

Ważne zasady dot. wyboru projektów

Przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia. Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji, w zależności od tego, czy zdecyduje się przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe samodzielnie, w partnerstwie z innymi podmiotami, w ramach tzw. skutecznej współpracy, czy też zleci je podwykonawcy.

Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie wymagała zwrotu środków tylko wtedy, gdy w trakcie realizacji prac lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Weryfikacja zasadności i/lub opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie oceny eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych.

Małopolska myśli o innowacjach – podsumowanie dotychczasowych naborów

Począwszy od 2015 r. ogłoszono już 5 naborów dotyczących przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. W dotychczas zakończonych czterech naborach wybrano łącznie 168 innowacyjne projekty opiewające na kwotę dofinansowania 473 mln zł! A to jeszcze nie koniec! Przed nami bowiem kolejne rundy oceny obecnego konkursu oraz ich rozstrzygnięcia (III runda – marzec 2020, IV runda – maj 2020 roku).

Do tej chwili w ramach dwóch kolejnych rund wybrano już 14 najwyżej ocenionych projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 28 mln zł, co stanowi 36,70% wykorzystanej alokacji przeznaczonej na konkurs.  

Co nas czeka w 2020 roku?

Obecny nabór nie jest bynajmniej ostatnim dedykowanym wspieraniu projektów z zakresu rozwoju B+R w przedsiębiorstwach. Już w lutym 2020 roku czeka nas kolejny konkurs dla poddziałania 1.2.1., Typ B. projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. Orientacyjna kwota przeznaczona na planowany w przyszłym roku nabór może wynieść aż 79 mln zł.

Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o tym i innych konkursach ogłaszanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM