Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty prospołeczne w Małopolsce

Fundusze europejskie
08 sierpnia 2019
Miejsca w żłobkach, programy zdrowotne, strategie zarządzania wiekiem w firmach, pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie dla powracających z emigracji – to przykłady trwających w Małopolsce projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucja województwa małopolskiego realizuje programy dla rynku pracy finansowane z funduszy europejskich oraz budżetu państwa. Ich celem jest ułatwianie godzenie życia rodzinnego z pracą oraz wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski.

Efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Ponad 2,5 tys. rodziców skorzystało z nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat. Powstało 1,8 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Tego typu projekty wspierają rodziców w powrocie na rynek pracy.

W ramach RPO WM oferowana jest także pomoc dla rodziców chcących powrócić do pracy w projekcie „Małopolska Niania 2.0”. Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia niani - do wysokości 2300 zł. Dzięki temu Małopolska wspiera 650 rodziców

- mówi Łukasz Smółka wicemarszałek województwa małopolskiego.

Ponad 32 tys. osób skorzystało z profilaktyki w ramach różnych programów zdrowotnych. Projekty polegają na finansowaniu akcji świadomościowych zachęcających do badań w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy. W ofercie jest finansowanie badań raka jelita grubego, rehabilitacja narządu ruchu i układu krążenia oraz programy zapobiegania chorobom odstresowym.

Pracownicy 50+ mają szansę na skorzystanie z projektów, które mają na celu przekwalifikowanie osób pracujących na stanowiskach obciążających zdrowie. Do tej pory ze wsparcia skorzystały 133 osoby. Dodatkowo przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie na poprawę ergonomii stanowisk pracy obciążających zdrowie.

Trwają również projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia. Z pomocy skorzystało już ponad 25 tys. osób. Oferta kierowana jest w szczególności do kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz osób po 50-tce. Uczestnicy otrzymują pomoc w znalezieniu pracy, a także pomoc doradcy zawodowego, płatne staże, szkolenia, pokrywane są również koszty opieki nad osobami zależnymi.

W ramach POWER Małopolska oferuje wsparcie w wejściu na rynek pracy dla osób w wieku 15-29 lat.

Projekty są szczególnie ważne dla młodych rodziców powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnościami, osób zamieszkujących tereny wiejskie. Dzięki różnym formom pomocy, takim jak płatne staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, pomoc w organizacji opieki nad dzieckiem młodzi otrzymują szansę na zdobycie często pierwszego doświadczenia zawodowego. Od 2015 r. w projektach wzięło udział ponad 47 tys. osób.

 Projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

W marcu ruszył projekt „Nowy start w Małopolsce” dla 600 osób powyżej 30 roku życia, które chcą wrócić lub właśnie wróciły z emigracji. Uczestnicy skorzystają z usługi poradnictwa zawodowego oraz z indywidualnych konsultacji.

Projekt oferuje kompleksową informację o ofercie różnych instytucji, która może ułatwić decyzję o powrocie i pozostaniu w kraju. Małopolanie dowiedzą się, z kim i gdzie należy się kontaktować w sprawach np. szukania pracy, bezpłatnych lub dofinansowanych szkoleń, płatnego stażu, dofinansowania miejsca w żłobku lub przedszkolu dla dzieci tak, aby móc podjąć pracę, dotacji na własną firmę oraz przepisów obowiązujących w Polsce, podatków, ubezpieczenia

- podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Z kolei „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” to projekt wspierający osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ma on przeciwdziałać wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy zostali objęci opieką trenera – opiekuna społeczno-zawodowego, który określa indywidualną ścieżkę wsparcia i służy pomocą w jej realizacji. Małopolanie korzystają także z porad psychologicznych, prawnych. Oprócz aktywizacji społecznej w projekcie prowadzona jest także aktywizacja zawodowa poprzez szkolenia, pośrednictwo pracy, kierowanie uczestników na płatne staże lub subsydiowane zatrudnienie.

Galeria zdjęć