Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rekordowe wsparcie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w Małopolsce

Fundusze europejskie
31 lipca 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 32 najlepsze projekty małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Małopolskie firmy na wdrożenie prac badawczo-rozwojowych otrzymały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 niemal 156 mln zł!

Rekordowe wsparcie dla MŚP

W konkursach organizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” jest to rekordowe wsparcie dla MŚP! W dwóch konkursowych rundach szansę na realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania uzyskało 36 przedsiębiorstw. Na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników do działalności gospodarczej otrzymali oni ponad 164 mln zł. Sami przedsiębiorcy we wzrost innowacyjności regionalnej gospodarki zainwestują kolejne 169 mln zł.

Inwestycje w badania i rozwój to przemyślane i konkretne działania. Najczęściej są to duże i drogie inicjatywy. Dlatego, po raz pierwszy, wartość wydatków kwalifikowalnych w składanych projektach mogła sięgać nawet 50 mln zł. To ogromny potencjał finansowy.

Małopolskie innowacje

Wśród małopolskich innowatorów przeważają firmy z Krakowa i sąsiadujących z nim powiatów, choć nie brakuje również ambitnych przedsiębiorców z powiatu tarnowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego czy gorlickiego.

Rezultaty planowanych projektów (produkt, usługa, technologia) charakteryzują się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku, a katalog działań jest niezwykle szeroki. Środki z funduszy unijnych będą wsparciem m.in. w opracowaniu ultralekkich protez kończyny górnej dla dzieci w wieku 5-15 lat, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem w zakresie zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca, wprowadzeniu zautomatyzowanej modułowej linii do konfekcjonowania materiałów akcydensowo-reklamowych, opracowaniu innowacyjnej technologii do tworzenia gier fabularnych, wprowadzeniu do oferty firmy innowacyjnej technologii budowy ekonomicznych ścian szczelinowych do realizacji fundamentów, obudów wykopów i ścian oporowych, czy też automatyzacji procesu zapytań ofertowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Dzięki temu małopolskie firmy staną się nie tylko bardziej nowoczesne, ale i konkurencyjne na rynku, a nasz region umocni swoją pozycję wśród najbardziej innowacyjnych w kraju.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM