Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie

Fundusze europejskie
06 marca 2020
Już wkrótce zabytkowe centrum Miechowa zyska nowy blask. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyła się uroczystość przekazania listu intencyjnego na realizację projektu: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie”. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dzięki rewitalizacji zabytkowej części centrum Miechowa miasto zyska nowe, piękniejsze oblicze z jednoczesnym nadaniem nowych funkcji społecznych. To właśnie tutaj mieszkańcy Miechowa będą mogli odpoczywać i spędzać czas wolny, a turyści odkrywać walory i uroki Miechowa

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja ścisłego centrum Miechowa, w tym przede wszystkim dwóch reprezentacyjnych placów miejskich: płyty Rynku oraz placu Tadeusza Kościuszki i uczynienie z nich atrakcyjnych i nowocześnie urządzonych wnętrz urbanistycznych. Działaniom tym towarzyszyć będzie estetyzacja układu komunikacyjnego ulic prowadzących do Rynku, tak aby całość tworzyła jednolitą i spójną całość, co do przyjętych rozwiązań materiałowych, estetycznych i elementów małej architektury. Przebudowana zostanie nawierzchnia placów, chodników i dróg w modernizowanej przestrzeni oraz zrewitalizowana zieleń. Powstaną ogrody sensoryczne, pojawia się także nowe trawniki i drzewa.

Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku i pl. Kościuszki oraz ulic do nich dochodzących wraz z przywróceniem centrum Miechowa zanikających, a ważnych dla lokalnej społeczności funkcji, w tym: zwiększenie prymatu komunikacji pieszej nad samochodową, podkreślenie reprezentacyjnego charakteru przestrzeni, wzmocnienie funkcji społecznej Rynku i przylegających obszarów jako ważnego miejsca spotkań oraz nawiązywania relacji społecznej, a także poprawa funkcji estetycznych, kulturalnych i odpoczynkowych.
Ponadto celem jest stworzenie takiej przestrzeni publicznej, która wspomoże procesy aktywizacji społeczności lokalnej, w tym zwiększy aktywność instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych w przestrzeni miejskiej, a także ożywi i w większym stopniu odda tą przestrzeń mieszkańcom i turystom odwiedzającym Miechów. W konsekwencji działanie to winno istotnie wzmocnić potencjał ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, dzięki czemu możliwe będzie dostarczenie mieszkańcom obszaru rewitalizacji zróżnicowanych usług społecznych.

Efektem realizacji projektu będzie:
- poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznej,
- poprawa estetyki miasta i funkcjonalności,
- poprawę dostępności,
- poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów poprzez lepsze dostosowanie traktów pieszych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Ocenia się, iż ze zrewitalizowanego centrum miasta korzystać będzie co najmniej 97 tys. osób rocznie, które odwiedzą tę przestrzeń wielokrotnie. Na liczbę tą złożą się zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i całego miasta oraz gminy, mieszkańcy powiatu miechowskiego, a także turyści i goście odwiedzający Miechów.
Ponadto dzięki zrewitalizowanej przestrzeni publicznej centrum i nadaniu jej nowych funkcji ocenia się, iż w przestrzeni Rynku i pl. Kościuszki uruchomione zostaną co najmniej cztery podmioty prowadzące działalność gospodarczą na zrewitalizowanym obszarze, w tym związane ze sprzedażą pamiątek w pobliżu Bazyliki, sprzedażą wyrobów piekarniczych (np. obwarzanków), kwiatów, drobnego rękodzieła, a także działalnością gastronomiczną (np. food truck, mobilna kawiarka).

Łączna wartość projektu wynosi prawie 5 mln zł, zaś dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich to ponad 3,5 mln zł.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM