Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rozdano kolejne bony

Fundusze europejskie
05 listopada 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów w ramach V rundy naboru „Bonów na innowacje”. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 327 tys. zł otrzymają 3 projekty ocenione pozytywnie.

Bony na innowacje, czyli współpraca przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu

Zakończony we wrześniu br. nabór, podzielony na 6 rund, miał na celu wzmacnianie współpracy polegające na zapewnieniu firmom dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Biorący udział w konkursie mogli ubiegać się o mały bon, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł.

Przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Jakie usługi w bonach?

Mały i duży bon na innowacje oznacza zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można było zakupić także usługi proinnowacyjne. Zainteresowany przedsiębiorca musiał pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe,
bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Jakie usługi zdominowały rozstrzygniętą właśnie rundę naboru? Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu i wykonaniu prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, prace badawczo-rozwojowe obejmujące modyfikację technologii wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt oraz zgłoszenie patentowe dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji w analizie obrazu.

W ramach bonów na innowacje mogły być kwalifikowane usługi przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii, czy w warunkach rzeczywistych odniosła zamierzony efekt.

Przedsiębiorca wybierał wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe. Tego typu usługi mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Co dotychczas dzięki bonom?

Począwszy od 2015 r. w ramach 5 naborów zorganizowanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wybrano ponad 300 innowacyjnych projektów opiewających na kwotę dofinansowania prawie 23 mln zł!

Do tej pory wsparcie otrzymało 180 przedsiębiorstw, które w Małopolsce wprowadziły blisko 460 innowacji, głównie produktowych. A to jeszcze nie koniec! Bowiem 30 września br. zakończyła się szósta, ostania w tym roku runda naboru „Bonów na innowacje”. W odpowiedzi na konkurs złożono 35 wniosków o dofinansowanie projektów. Wyniki oceny poznamy już w listopadzie. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której zostanie opublikowana lista wybranych projektów.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM