Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

To zasługa ciężkiej pracy między samorządami

Fundusze europejskie
10 lipca 2020
3000 osób więcej, do tego harcówka i ośrodek Caritas przyłączone do kanalizacji w gminie Stryszów w powiecie wadowickim, a to dzięki zakończonej rozbudowie oczyszczalni ścieków. To inwestycja za niemal 12 mln, z czego połowa z funduszy europejskich województwa małopolskiego.

Malownicza okolica nabrzeża jeziora mucharskiego nie jest łatwym terenem by budować kanalizację i wodociągi, ale jak się ma ambicje, by z jeziora uczynić atut, trzeba inwestować. Służy temu dobra współpraca z samorządem województwa.

To zasługa ciężkiej pracy pomiędzy władzami regionu i lokalnym samorządem w Stryszowie. Pomagamy gminom nie tylko przy budowie oczyszczalni ścieków, ale programami dbającymi o czyste powietrze. Powiat wadowicki, położony blisko Krakowa i całkiem niedaleko Śląska, już od dość dawna widzi szansę w rozwoju ekoturystyki

- zwrócił uwagę na jeszcze inny aspekt proekologiczny wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

- Tu powstawały pierwsze zrzeszenia, gospodarstwa robiące zdrowa żywność i pierwsze agroturystyczne gospodarstwa – przypomniał radny Rafał Stuglik. To nie jedyne eko sukcesy Stryszowa, trwa właśnie wymiana starych pieców z dofinansowaniem, wyremontowana stacja kolejowa też wkrótce powinna zatętnić życiem gdy przybędzie regionalnych pociągów. W uroczystym przekazaniu czeków na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wdrożenia e-usług publicznych w urzędzie gminy Stryszów oraz wymiany kotłów starej generacji na kotły ekologiczne wzięli udział poseł na Sejm Filip Kaczyński, wicewojewoda Zbigniew Starzec, radna Iwona Gibas i gospodarz miejsca Szymon Duman, wójt Stryszowa.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Zmodernizowany zostanie plac manewrowy, który pozwoli korzystać z punktu osobom niepełnosprawnym, zostanie poprawione zabezpieczenie punktu poprzez wymianę ogrodzenia. Powstanie również punkt zbierania i przechowywania przedmiotów do ponownego użycia. W pomieszczeniu tym zbierane i magazynowane będą przedmioty dostarczone przez mieszkańców, nie nadające się do ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli to zminimalizować liczbę powstających odpadów. Planowana jest zbiórka odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, m.in. odpadów opakowaniowych, w tym z metali oraz zawierających pozostałości i elementy substancji niebezpiecznych, zużytych opon, niektórych odpadów z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz niektórych odpadów. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.  

Wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów  

Projekt ma charakter lokalny, zostanie zrealizowany na obszarze jednej gminy, jednak zasięg oddziaływania będzie ponadgminny z uwagi na obsługę klientów spoza obszaru gminy szczególnie ze Śląska, posiadających na terenie gminy domki letniskowe i działki rekreacyjne. Poza tym z uwagę na centralizację usług wz. dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, dział. gosp. i innych z wdrożonych e-usług będą korzystać mieszkańcy innych regionów. Projekt wnosi bardzo pozytywny wpływ na sferę gospodarczą regionu. E-usługi, spersonalizowane, dla wszystkich grup docelowych wprowadzą ułatwienia przy załatwianiu spraw online, obniżając koszty ich prowadzenia. Elektronizacja ułatwi też kontakt z administracją. Finalnie powstanie zintegrowany, spójny System, umożliwiający świadczenie e-usług. Projekt powstanie do połowy przyszłego roku.

Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe

Modernizacja 20 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych zakłada wymianę 20 pozaklasowych kotłów starej generacji na paliwo stałe, na urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa stałe (ekogroszek, biomasa), charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności i normami emisji. Będą to kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM