Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Trzecia runda bonów za nami!

Fundusze europejskie
29 sierpnia 2019
Znamy już wyniki oceny trzeciej rundy naboru „Bonów na innowacje”! Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego 15 projektów otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Ich łączna wartość dofinansowania wynosi 1,6 mln zł.

Bony na innowacje, czyli wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw z sektora MŚP z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Polega ono na zapewnieniu firmom dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Beneficjenci biorący udział w konkursie mogą ubiegać się o mały bon, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł.

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach

- podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Jakie usługi w bonach?

W ramach małego i dużego bonu na innowacje można zakupić usługi badawczo-rozwojowe
w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można zakupić także usługi proinnowacyjne. Przedsiębiorca, jeżeli chce zakupić takie usługi w ramach dużego bonu na innowację, musi pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa. W ramach bonów na innowacje mogą być kwalifikowane usługi przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii, czy w warunkach rzeczywistych odniosła zamierzony efekt.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra  transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki  innowacji, kancelarie patentowe. Usługi mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM