Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rusza PSZOK w Podłężu

Fundusze europejskie
31 lipca 2019
Rusza nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Niepołomice. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PSZOK posiada specjalną rampę najazdową. Mieszkańcy przywożący śmieci mogą wrzucić je z samochodu wprost do kontenerów. Wszystko można załatwić w warunkach spełniających najwyższe standardy. PSZOK wyposażono w pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. W obiekcie będą składowane rzeczy oczekujące na naprawę, po której mieszkańcy będą mogli je zabrać i wykorzystać ponownie w swoich gospodarstwach. Powstała także ekologiczna ścieżka edukacyjna. W specjalnie do tego przystosowanym budynku uczniowie pogłębią swoją wiedzę na temat recyklingu i ochrony środowiska. PSZOK wyposażono także w instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp.

W prezentacji punktu, na dzień przed oficjalnym otwarciem, uczestniczył Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

To jest ważny krok w kierunku poprawy czystości w naszym regionie. Wierzę, że otwarcia kolejnych, równie nowoczesnych, punktów segregacji odpadów w Małopolsce będą tylko kwestią czasu

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Co można zostawić w PSZOK? odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, metale, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, świetlówki i żarówki energooszczędne, opakowania po farbach, lakierach, stare farby i rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin i odczynnikach chemicznych, przepracowane oleje i filtry olejowe, tworzywa sztuczne, w tym styropian opakowaniowy.

Czego nie można zostawić? niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu i żużla, części samochodowych (np.: szyb, zderzaków, reflektorów, elementów karoserii, plastików samochodowych), opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, gaśnic i butli gazowych, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów poprodukcyjnych, odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę, ondulinę itp., odpadów budowlanych z budów, remontów, demontaży, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

PSZOK będzie otwarty od 1 kwietnia do 31 października, od wtorku do piątku od 10 do 18, a w soboty od 7 do 15; od 2 listopada do 31 marca, od wtorku do piątku od 10 do 16, a w soboty od 9 do 15.

Umowę na wykonanie PSZOK podpisano 13 września 2018 roku, prace zakończono w czerwcu tego roku. To jest pierwsze tego typu miejsce w małopolskich gminach, nie licząc krakowskiej lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1, przy stacji MPO. Otwarcie PSZOK kończy działalność dotychczasowego punktu zlokalizowanego przy starym wysypisku śmieci w Niepołomicach. Drugi PSZOK powstanie w Woli Batorskiej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM