Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Warto z tego skorzystać!

Fundusze europejskie
09 sierpnia 2019
Jeśli Państwa instytucja inwestuje w miastach i na obszarach wiejskich, warto poznać szczegóły pożyczki na rewitalizację w naszym regionie. Można otrzymać od 300 tys. do 15 mln zł na bardzo korzystnych warunkach, bo oprocentowanie wynosi od 0,75% w skali roku.

Z Małopolskiej Pożyczki mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, administracja rządowa.

Warto skorzystać z Małopolskiej Pożyczki, bo nie ma prowizji i innych opłat. Okres spłaty wynosi 20 lat, a ustalone oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczkowym

- informuje Łukasz Smółka, wicemarszałek regionu.

Wkład własny wynosi 24% wartości przedsięwzięcia, w przypadku pożyczek w formie pomocy inwestycyjnej. Co można sfinansować? przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, np. żłobki, szkoły, świetlice, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kultury; budowę obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne; działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów; zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, np. place, skwery, parki, drogi rowerowe; modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym modernizację energetyczną budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego. Ważne: Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji danej gminy problemów społecznych.

Gdzie można uzyskać pożyczkę? Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikami finansowymi, którzy bezpośrednio zajmują się udzielaniem pożyczek są należące do konsorcjum: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej. Ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej „Małopolskiej pożyczki(link do https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-malopolskie/). Pożyczki są udzielane przez pośrednika na bieżąco.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości