Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Większe możliwości Małopolski dzięki decyzji KE

Fundusze europejskie
05 marca 2020
W dniu 27 lutego 2020 r. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka odebrał z rąk przedstawicielki Komisji Europejskiej Marii Galewskiej Decyzję o zmianach w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

W wyniku przeprowadzenia przeglądu śródokresowego RPO WM 2014-2020, niezbędnym stało się wprowadzenie zmian w zapisach Programu. Instytucja Zarządzająca RPO WM zaproponowała modyfikacje programu ukierunkowane głównie na pełniejszą realizację jego celów. Proponowane zmiany RPO WM zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, a także pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju o zgodności z zapisami Umowy Partnerstwa. Formalny wniosek o zmianę programu został przekazany Komisji Europejskiej w listopadzie 2019 r.

Cieszę się z decyzji Komisji Europejskiej, która przychyliła się do naszej prośby. Dzięki temu lepiej wykorzystamy 380 mln złotych na inwestycje w naszym województwie. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej pozwoli na wprowadzenie w życie zaproponowanych zmian, które umożliwią sprawną realizację programu

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego regionu oraz turystów. Tak ogromną kwotę przeznaczymy między innymi na zakup dodatkowego taboru kolejowego, rozwój instytucji kulturalnych i naukowych. To znacząco podniesie jakość życia mieszkańców, a także turystów odwiedzających Małopolskę

- zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, że unijna polityka spójności wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych jak najbliżej obywateli. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 kolejne bony na innowacyjność trafią do małopolskich przedsiębiorców. Zakupiony zostanie między innymi dodatkowy tabor kolejowy dla kolei regionalnych, a kolejne domostwa będą mogły otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo w Ośrodku Rehabilitacji Narządów Ruchu w Krzeszowicach powstanie dzienny ośrodek opieki geriatrycznej i ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej Muzeum Pożarnictwa w Alwerni otrzyma nową, większą przestrzeń wystawienniczą, a w zakopiańskiej willi „Palace”, w której mieściło się niemiecka gestapowska katownia, zostanie utworzone muzeum martyrologii Podhala podczas II wojny światowej oraz historii Zakopanego, Tatr i wybitnych osób z nimi związanych. Priorytety Unijne są blisko każdego mieszkańca Małopolski i są zbieżne z potrzebami małopolskich gmin i lokalnych społeczności. Wszyscy w Unii Europejskiej gramy do jednej bramki

- powiedział Christopher Todd - Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Zaproponowane zmiany w programie dotyczyły w szczególności:

  • zwiększenia środków na działania, które pozwolą na dodatkowe inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zakupu dodatkowego taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych, inwestycje w parkingi P+R w Metropolii Krakowskiej, rozwój nowych instytucji kultury, rewitalizację obszarów wiejskich, inwestycje w ochronie zdrowia rozszerzające możliwości świadczenia usług w trybie opieki dziennej oraz zwiększenie budżetu dla flagowej inwestycji regionalnej dotyczącej utworzenia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon,
  • zmiany wartości wskaźników,
  • zmiany specyficzne dla poszczególnych osi priorytetowych.

W dniu 27 lutego wicemarszałek Łukasz Smółka uczestniczył również w obradach komisji ENVE Komitetu Regionów, czyli Komisji Środowiska, zmian klimatu i energii.

Galeria zdjęć