Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej – nowy konkurs!

Fundusze europejskie
31 lipca 2019
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, ogłoszono kolejny konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakładający realizację usług społecznych i zdrowotnych w naszym regionie.

Nowe zasady

Tym razem utworzenie nowej placówki będzie możliwe wyłącznie w gminach, w których placówki wsparcia dziennego jeszcze nie funkcjonują. Istniejące placówki będą mogły liczyć na dofinansowanie, pod warunkiem rozszerzenia swojej oferty wsparcia lub zwiększenia dostępnej liczby miejsc.

Staramy się, by wsparcie finansowe rodziny i systemu pieczy zastępczej trafiło do jak największej liczby potrzebujących i w sposób jak najbardziej sprawiedliwy. Na wnioskodawców czeka aż 25,6 mln zł!

- zauważa Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Nowością w ramach Programu Regionalnego będzie możliwość skierowania wsparcia na wzmocnienie systemu pieczy zastępczej.

Jakie działania?

Wsparcie rodziny w składanych projektach może polegać m.in. organizowaniu spotkań dla rodzin mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie ich izolacji, zapewnieniu rodzinom konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, a także tworzenia nowych miejsc opieki i wychowania w nowo tworzonych placówkach wsparcia dziennego czy też zwiększenia liczby miejsc w placówkach istniejących.

Placówki wsparcia dziennego będą funkcjonowały np. w dni wolne, weekendy czy wieczory, czyli w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin. Dzieci będą mogły liczyć na pomoc w nauce, organizację ich czasu wolnego, zabawę oraz udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania

- wyjaśnia Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Wsparcie systemu pieczy zastępczej koncentrować się będzie na odejściu od opieki instytucjonalnej na rzecz usług świadczonych w społeczności lokalnej oraz na kształceniu kandydatów na rodziny zastępcze.

Komu możemy pomóc?

• Dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. oraz ich rodzinom
• Placówkom wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
• Osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
• Kandydatom na rodziny zastępcze, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Warto pamiętać, iż projekty skierowane do osób fizycznych w ramach niniejszego konkursu obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.

Wsparcie na wielką skalę

Ogłoszony właśnie nabór to już 7. z kolei, organizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do tej pory w 6. konkursach wyłoniono ponad 120 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 280 mln zł! To ogromny strumień środków, dzięki któremu usługi społeczne i zdrowotne w naszym regionie zyskują nowy kształt i nową jakość!

Gdzie składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 sierpnia do 27 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie programu. Można również zadzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać informacje w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Galeria zdjęć