Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Filmoteka Małopolska 2021

Kultura
19 marca 2021
13:30 15 marca 2021 - 15 kwietnia 2021
630 tys. zł - to kwota jaką Województwo Małopolskie zamierza wesprzeć produkcje filmowe, dokumentujące ludzi, wydarzenia i miejsca z Małopolski. Wszystko w ramach startującego właśnie programu Filmoteka Małopolska 2021. Nabór do konkursu trwa do 15 kwietnia.

Program finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 630.000 złotych.

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w pięciu kategoriach:

 1. „Małopolska wczoraj” - produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;
 2. „Małopolska dziś” - produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;
 3. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2021 rok, upamiętniające wydarzenia takie jak: 
  - 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – produkcje filmowe związane z upamiętnieniem rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego - wydarzeń, historii, osób.
  - 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – produkcje filmowe związane z uczczeniem Roku Konstytucji 3 Maja.
 4. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające postaci związane z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z Małopolską, w tym m.in. osoby takie jak: 
  - Jan Paweł II – patron Małopolski – produkcje filmowe upamiętniające postać św. Jana Pawła II - niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy Kościoła Katolickiego, wielkiego Małopolanina, patrona Małopolski. 
  - Święty Maksymilian Maria Kolbe – patron 2021 roku w Małopolsce – produkcje filmowe związane z 80. rocznicą męczeńskiej śmierci franciszkanina św. Maksymiliana Marii Kolbego w niemieckim nazistowskim Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
  - Stanisław Lem – produkcje filmowe związane z twórczością i życiem Stanisława Lema w związku z ustanowieniem 2021 roku, rokiem Stanisława Lema.
 5. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską.

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 70 tys. zł brutto, a na produkcję notacji max. 8 tys. zł brutto, przy czym nie więcej niż 80 procent kosztów realizacji. W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych wyjątkowymi walorami artystycznymi, poznawczymi lub szczególną sytuacją uczestnika (np. debiut) organizator może podjąć decyzję o wyższym wsparciu finansowym produkcji, jednak nie większym niż 90 procent całości kosztów produkcji.

O ostatecznym wyborze ofert, liczbie dofinansowań i ich wysokości decyduje jury w terminie wyznaczonym w regulaminie.

Organizatorem tegorocznej edycji jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej ins oraz na stronie Województwa Małopolskiego (www.malopolska.pl), niezwłocznie po rozstrzygnięciu programu przez jury.

Wymagane dokumenty
Formularz wniosku Filmoteka Małopolska wraz z załącznikami.

Regulamin oraz formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania na stronie: www.mcksokol.pl

Termin naboru
Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 15 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. w godz. 8:00-16:00.

Miejsce składania/nadsyłania ofert
Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD,DVD, pendrive lub dyskiem (z widocznym dopiskiem Filmoteka Małopolska) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz (sekretariat)

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.Galeria zdjęć