Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska pamięta o miejscach pamięci i martyrologii

Kultura
27 sierpnia 2019
Blisko 500 tys. złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii. Znamy wyniki konkursu dotacyjnego, którego pomysłodawczynią jest Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym miejsc pamięci narodowej i martyrologii, są jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie oraz przekazanie młodemu pokoleniu etosu patriotyzmu. Dzięki konkursowi „Małopolska pamięta” możliwe będzie odnowienie tych obiektów miejscowej spuścizny, którym grozi nie tylko zniszczenie, ale i zapomnienie.

Dotacja w ramach konkursu może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z uwzględnieniem zagospodarowania i uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu. Może wynieść maksymalnie 60 procent wartości przedsięwzięcia tj. 20 tys. zł.

W tym roku w budżecie województwa na ten program zagwarantowano 500 tys. zł. Wnioski można było przesyłać do 2 lipca. Dzisiaj nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem symbolicznych czeków. Wzięli w nim udział radni województwa Stanisław Bisztyga i Robert Bylica. Przyznano 53 dotacji na łączną sumę 489 300 zł.

Laureatom pogratulowała osobiście Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego, pomysłodawczyni konkursu, podkreślając:

Małopolska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez historię, a Małopolanie wielokrotnie w dziejach narodu i państwa polskiego dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Dzisiaj spotykamy się w gronie osób, dla których dziedzictwo kulturowe oraz narodowa historia stanowi potencjał, który należy pielęgnować

Lista beneficjentów jest do pobrania poniżej. 

Galeria zdjęć