Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda im. Romana Reinfussa za ochronę kulturowej ojcowizny

Kultura
03 lipca 2019
Małopolanie mogą zostać uhonorowani za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej. Nabór zgłoszeń do tej prestiżowej nagrody potrwa do 15 lipca.

Nagroda województwa małopolskiego im. Romana Reinfussa jest przyznawana dorocznie nie tylko za ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego, sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, ale także za ochronę tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochronę ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły. O nagrodę mogą ubiegać się również ludzie mający znaczące osiągnięcia w organizowaniu wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Roman Reinfuss był etnografem Karpat, znawcą polskiej sztuki ludowej i profesorem wyższych uczelni w Lublinie i Wrocławiu. Ostatnie kilkanaście lat swojego życia aż do śmierci spędził w małopolskiej Krzywaczce

- przypomniała postać patrona nagrody Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Nagroda finansowa za I miejsce wynosi 10 tys. zł, za II miejsce przewidziano 6 tys. zł, a za III miejsce jest 4 tys. zł. Dopuszcza się przyznania dwóch równorzędnych nagród po 5 000 zł. W ramach nagrody można wyróżnić maksymalnie dwóch kandydatów. Wyróżnienie nie ma formy pieniężnej. Zgłoszenia do nagrody mogą być składane przez członków kapituły nagrody oraz przez instytucje i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami, instytucje kultury oraz szkoły, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organy gminy, powiatu, województwa, jednostki organizacyjne administracji publicznej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą informacyjną RODO, zgodnie z załączonym wzorem, w terminie do 15 lipca 2019 roku. Decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: 12 63 03 305.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM