Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Podwyżki dla pracowników instytucji kultury!

Kultura
28 sierpnia 2019
Blisko 4 miliony złotych przeznaczono na wynagrodzenia najniżej zarabiających. O tym jak jeszcze poprawić ich sytuację bytową z przedstawicielami związków zawodowych rozmawiali marszałek Witold Kozłowski i Anna Pieczarka z zarządu województwa.

W instytucjach kultury województwa małopolskiego jest zatrudnionych ponad 1600 pracowników. Reprezentują różne grupy zawodowe, tworząc dla mieszkańców wyjątkową ofertą kulturalną. Bez wątpienia zasługują nie tylko na uznanie, ale przede wszystkim godziwe wynagrodzenie. Od kilku lat pracownicy kultury domagali się podwyżek.

O poprawie sytuacji w tym sektorze zatrudnienia rozmawiali dzisiaj marszałek Witold Kozłowski i Anna Pieczarka z zarządu województwem małopolskiego. Ich gośćmi byli przedstawiciele związków zawodowych, w tym przewodniczący NSZZ Solidarność w Małopolsce Wojciech Grzeszek. Spotkanie było okazją nie tylko do wysłuchiwania pracowniczych postulatów, ale też omówienia już wprowadzonych w tegorocznym budżecie małopolskich instytucji kultury konkretnych zmian.

Z myślą o pracowniczych płacach, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu od 1 czerwca tego roku dotacji przekazywanych instytucjom.

To kwota ponad trzech i pół miliona złotych, która została przeznaczona na zniwelowanie różnic pomiędzy najwyższym a najniższym uposażeniem. Chcemy, aby ludzie kultury byli sprawiedliwiej wynagradzani

- zaznaczył marszałek Witold Kozłowski

Z podwyżek wyłączono kadrę zarządzającą instytucji (tzn. dyrektora, jego zastępców i głównych księgowych) oraz pracowników o zarobkach przekraczających najwyższy próg wynagrodzenia. Wspomniana kwota została rozdzielona między 22 instytucje kultury województwa małopolskiego: muzea, teatry, ośrodki kultury, a także Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

Bardzo dobrze znam sytuacje w instytucjach kultury. Przez wiele lat prowadziłam Gminny Ośrodek Kultury. Bardzo cieszę się z realizowanych wspólnie ze związkowcami zmian

- dodała Anna Pieczarka, członek zarządu województwa.

Wojciech Grzeszek, przewodniczący NSZZ Solidarność w Małopolsce zaznaczył, że pracownicy instytucji kultury przez lata walczyli o godne płace, a tegoroczne podwyżki są początkiem dobrego traktowania pracowników instytucji kultury.

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”, starszy kustosz Andrzej Rybicki, podkreślał, że w poprzednich latach nie było woli dialogu z pracownikami.

Nowy zarząd to nowa jakość w prowadzeniu dialogu. Bardzo cieszymy się z otwartości marszałka Witolda Kozłowskiego i marszałek Anny Pieczarki na nasze postulaty – mówił.

Niski poziom zarobków w instytucjach kultury wynika z wieloletnich zaniedbań. Dlatego jesteśmy bardzo uradowani, że nowy zarząd podjął taką decyzję i co najważniejsze traktował nas uczciwie i chciał rozmawiać – podkreślił Krzysztof Babraj z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Podczas spotkania poinformowano jeszcze o jednej ważnej decyzji budżetowej, mającej wpływ na poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury. To kwota w wysokości 1, 5 miliona, która zostanie przeznaczona na ich bieżącą, wynikającą ze statutu działalność.

Przedstawiciele strony społecznej podkreślali konstruktywny charakter rozmów i dobrą wole zarządu województwa. 

Ludzie bardzo docenili pieniądze, które otrzymali dodatkowo na święta Bożego Narodzenia w 2018 r.- dodał Jan Kociołek przewodniczący z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Mogę zapewnić, że w przyszłorocznym budżecie, zapewnimy finansowanie sfery kultury co najmniej w takiej wysokości jak w tym roku. Rozmowy nad dalszym wsparciem będą trwały. Dziękuję za konstruktywny dialog

- zapewnił na zakończenie spotkania marszałek Witold Kozłowski.

Galeria zdjęć