Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Poszukujemy tych, którzy dbają o kulturę regionu

Kultura
12 września 2019
Do 4 października można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana. Laureaci - instytucje, osoby lub organizacje kulturalne z Małopolski - za swoją działalność na rzecz promocji regionalnej kultury otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 10 tys. zł, 6 tys. zł i 4 tys. zł.

Ustanowiona przez Samorząd Województwa Małopolskiego nagroda ma na celu wyróżnienie lokalnych środowisk artystycznych za promowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Kultura i tradycja są jednym z największych bogactw Małopolski. Cieszę, się, że nie brakuje osób, które sięgają do korzeni, kultywują skarby regionu, ale także zarażają miłością do małych ojczyzn najmłodsze pokolenia. Nagroda im. Władysława Orkana jest ukłonem w ich stronę – w ten sposób chcemy nie tylko wyróżnić ich działalność, ale przede wszystkim im podziękować

– podkreśla Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Zgłoszenia do nagrody mogą składać:

  • członkowie kapituły nagrody,
  • instytucje i organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
  • instytucje kultury oraz szkoły,
  • uczelnie wyższe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organy gminy, powiatu, województwa,
  • jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Laureatów nagrody wyłoni Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie rekomendacji przedstawionych przez kapitułę. Pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej zgodnej z załączonym wzorem do 4 października 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody i kartą zgłoszenia konkursowego dostępne są na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM