Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Z myślą o pracownikach instytucji kultury

Kultura
16 stycznia 2020
Jest ich blisko 1700, reprezentują różne grupy zawodowe i wspólnie pracują na rzecz rozwoju małopolskiej kultury. Mowa o pracownikach instytucji kultury województwa małopolskiego, którzy zasługują nie tylko na uznanie publiczności, ale przede wszystkim na godziwe wynagrodzenie. O poprawie sytuacji pracowników podległych mu instytucji mówił podczas konferencji prasowej marszałek Witold Kozłowski.

Nie zapominamy o tych, dzięki którym Małopolanie mogą cieszyć się bogatą ofertą kulturalną. Kontynuujemy działania zainicjowane w 2018 roku, ustanawiające specjalne nagrody świąteczne. W tamtym roku przekazaliśmy ponad 9 mln zł na realizację projektów kulturalnych, w tym ponad 3,6 mln zł na zniwelowanie różnic między najniższym a najwyższym wynagrodzeniem

- przypomniał marszałek Witold Kozłowski.

Warto podkreślić, że w 2019 roku ZWM podjął decyzję o zwiększeniu od 1 czerwca kwoty dotacji przekazywanych instytucjom. Środki w wysokości ponad 3,6 mln zł zostały przeznaczone na zniwelowanie różnic pomiędzy najwyższym a najniższym wynagrodzeniem. Temu służyło również wyłączenie z podwyżek kadry zarządczej instytucji (dyrektorów, zastępców i głównych księgowych) oraz pracowników o zarobkach przekraczających najwyższy próg wynagrodzenia. Wspomniana kwota została rozdzielona między 22 instytucje kultury województwa małopolskiego: muzea, teatry, ośrodki kultury, a także Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

Ponadto w ubiegłym roku, z myślą o pracownikach instytucji kultury w okresie przedświątecznym przekazano kwotę ponad 2 mln zł. Była to kontynuacja podjętych w 2018 roku działań, stanowiąca nagrody świąteczne dla pracowników tychże instytucji.

Łącznie (bez projektów inwestycyjnych) w 2019 roku województwo małopolskie zwiększyło o ponad 9 mln zł kwotę dotacji przekazywanych instytucjom kultury m.in. na realizację projektów, na które pozyskały dodatkowe środki oraz realizację innych działań poszerzających ich ofertę.

Wojciech Grzeszek, przewodniczący NSZZ Solidarność w Małopolsce zaznaczył, że pracownicy instytucji kultury przez lata walczyli o godne płace, a ubiegłoroczne podwyżki są początkiem korzystnych zmian dla pracowników instytucji kultury.

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”, starszy kustosz Andrzej Rybicki, podkreślił, że w poprzednich latach nie było woli dialogu z pracownikami.

- Bardzo cieszymy się z otwartości marszałka Witolda Kozłowskiego na nasze postulaty. Słowa marszałka mają dziś swoją treść. Dziękujemy, że deklaracje przekładał pan w uchwały, decyzje i rozwiazywanie problemów - powiedział.

Przedstawiciele strony społecznej podkreślili konstruktywny charakter dotychczasowych rozmów i dobrą wolę zarządu województwa. 

- Dziękujemy za wszelkie podejmowane do tej pory starania. Mamy nadzieję na rozmowy i kolejne deklarację, które będą kontynuacją naszego dialogu  - dodał Jan Kociołek przewodniczący z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Zapoczątkowana w ubiegłym roku seria spotkań z przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności" i przedstawicielami pracowników instytucji kultury była punktem wyjścia do omówienia kwestii podwyżek płac. W tym roku również chcemy skonsultować tę jakże istotną sprawę. Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy rekomendacje do kolejnych planowanych podwyżek. Kwota zabezpieczona na ten cel to 5 mln zł

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Kolejne spotkania marszałka Witolda Kozłowskiego z przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności” Wojciechem Grzeszkiem oraz przedstawicielami pracowników instytucji kultury, które odbędą się niebawem pomogą wypracować skuteczne rozwiązanie kwestii wynagrodzeń w tym sektorze.

Galeria zdjęć