Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ze sceny do klasy – artyści wesprą nauczycieli

Kultura
29 sierpnia 2019
W czwartek w foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z teatrem. Celem współpracy jest rozwijanie wśród kadry oświatowej z regionu kompetencji społecznych, psychologicznych oraz ekspresji kulturalnej, w czym mają pomóc artyści małopolskiej instytucji kultury. W wydarzeniu wzięli udział Anna Pieczarka z zarządu województwa, Krzysztof Głuchowski – dyrektor teatru oraz Łukasz Cieślik – p.o. dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Nawiązanie współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z naszą instytucją kultury – Teatrem Słowackiego to doskonały pomysł. Podczas warsztatów nauczyciele rozwiną kompetencje, które bez wątpienia przełożą się na sukces w pracy z dziećmi i młodzieżą z małopolskich szkół

– mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Na początek zostaną przygotowane dwa warsztaty wspierające nauczycieli w ich pracy z uczniami, jeden: „Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży” oraz drugi: „Samoświadomość, praca nad ciałem, autoprezentacja jako element kompetencji osobistych nauczyciela”. Zajęcia będą się odbywały w roku szkolnym 2019/2020 i są skierowane do nauczycieli zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

- Praca nauczyciela jest wieloaspektowa, poza wiedzą, którą przekazuje uczniom ważne są także tzw. kompetencje miękkie z zakresu psychologii, budowania własnego wizerunku, umiejętności moderowania pracy zespołowej czy znajomość sposobów na rozładowanie napięcia w klasie. Dlatego zapytaliśmy pana dyrektora Głuchowskiego, czy byłaby możliwa współpraca wspomagająca nauczycieli w nabywaniu tych umiejętności – mówiła Łukasz Cieślik, p.o. Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Warsztaty zostały zaprojektowane zgodnie ze zgłoszonymi przez MCDN potrzebami. Będzie to z jednej strony warsztat wspierający w pracy z młodzieżą, szczególnie taką, która sprawia trudności. Poprowadzi go Marta Waldera, aktorka Słowackiego, której bliska jest metoda improwizacji teatralnej wg Keitha Johnstona. To metoda uwalniająca od oceny, nastawiona na czucie, ekspresję ciała, współpracę w grupie, która może pomóc – poprzez konkretne propozycje działań, gier improwizacyjnych – w znalezieniu źródła problemu, rozładowaniu atmosfery na lekcji. Cykl warsztatów z Martą Walderą potrwa trzy tygodnie, łącznie będzie to 6 godzin warsztatów dla jednej grupy nauczycieli.

Drugi z warsztatów związany z autoprezentacją i samoświadomością, poprowadzi również aktor Teatru Słowackiego, Grzegorz Łukawski. Świadomość własnych zachowań i mowy ciała i to jak są one dekodowane przez otoczenie jest bardzo ważna. Dlatego ten warsztat ułatwi jego uczestnikom dokonać autoanalizy i przekonać się, jak nas widzą inni. Dostarczy również narzędzi do tego, żeby w danym momencie uświadomić sobie, co się z nami dzieje, szczególnie pod wpływem stresu i frustracji. Zajęcia potrwają przez dwa tygodnie, 4 godziny warsztatowe.

- Praca artystów, to w dużej mierze praca ze sobą i z własnymi emocjami. Aktorzy czerpią z emocji, przetwarzają je na sztukę, ale także – jak niewielu innych – mają z nimi kontakt na co dzień. Poddają je analizie, znają techniki i metody, które bezpośrednio oddziaływają na otoczenie. Czy jest nim widz, czy drugi człowiek. Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł, aby część tej wiedzy przekazać nauczycielom i to nie w formie wykładu, a zajęć warsztatowych, bo z nich wynosi się najwięcej

podsumował Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z Małopolski będzie można znaleźć na stronie www.mcdn.edu.pl

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM