Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dla rozwoju polskiego rolnictwa

Rolnictwo
08 stycznia 2021
Do 15 lutego 2021 roku potrwają konsultacje publiczne projektu planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dotyczącego lat 2023-2027. Jest to istotny dokument dla mieszkańców województwa, uwzględniający założenia reformy WPR.

WPR ma sprostać nowym wyzwaniom m.in. wdrażaniu działań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, lepszemu ukierunkowaniu wsparcia oraz powiązanie WPR z badaniami naukowymi, innowacjami i doradztwem a także transformacją cyfrową w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Państwa członkowskie będą miały większą swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, a także kształtowania zasad i warunków dostępu do wsparcia oraz precyzyjnego określenia rezultatów realizacji zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiednimi wskaźnikami) oraz stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania.

Opinia mieszkańców Małopolski posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Konsultacje umożliwią wczesne wychwycenie ewentualnych błędów, a także pomogą wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania. Ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Na potrzeby przeprowadzenia konsultacji stworzona została dedykowana strona na portalu gov.pl. Poprzez zamieszczony na niej formularz, każdy zainteresowany ma możliwość zgłaszania swojego stanowiska. Poza formularzem, na stronie znajdują się najważniejsze informacje o toczących się pracach legislacyjnych na poziomie instytucji Unii Europejskiej oraz pracach rządowych nad opracowaniem planu strategicznego WPR.

Konsultacje społeczne projektu Planu trwają od dnia 18 grudnia 2020 do dnia 15 lutego 2021 roku poprzez dedykowaną stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst planu można znaleźć na stronie internetowej serwisu Rzeczpospolitej Polskiej Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku

Galeria zdjęć