Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska troszczy się o pszczoły

Rolnictwo
22 sierpnia 2019
Ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających są głównymi inicjatywami, mogącymi liczyć na wsparcie w II edycji konkursu „Małopolska Pszczoła”.

Konkurs ma na celu ochronę owadów zapylających i roślin. Inicjatywa Województwa Małopolskiego skierowana jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dofinansowanie sięgnie kwoty 180 tys. zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 września 2019 roku.

Pszczoły są bardzo pożytecznymi zwierzętami, bez nich wokół nas zostałaby tylko pustynia. Chronimy te pracowite stworzenia, bo naszym zadaniem jest troska o ich dobrobyt. Powstanie sieć pasiek edukacyjnych i posadzone zostaną rośliny miododajne

- wyjaśnił Łukasz Smółka, marszałek Małopolski.

Wymagane dokumenty należy złożyć na dzienniku podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła – II edycja” w 2019 r. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).

Wszystkie informacje są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1649592,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich